8 maart 2017

Zo ontvang jij voortaan makkelijk feedback!

Feedback geven is moeilijk, maar kritiek ontvangen is al helemaal niet gemakkelijk. Het kan als negatieve kritiek of een persoonlijke aanval voelen en misschien leidt het zelfs tot een deukje in je zelfvertrouwen. Dit is helemaal niet nodig! Feedback is juist goed voor je ontwikkeling; je krijgt een helderder beeld van waar je goed in bent, maar je weet ook meteen wat beter kan. Hoe ontvang je feedback zonder dat je van de wijs wordt gebracht?

  1. Luister actief. Zorg dat je verbaal en non-verbaal laat zien dat je echt wilt horen wat de ander zegt. Knik, heb een open houding en maak bijvoorbeeld aantekeningen. Praat niet door de andere persoon heen, maar laat hem of haar uitpraten.
  2. Schiet niet meteen in de verdediging. Dit sluit aan bij actief luisteren. Het is heel verleidelijk om meteen uit te leggen waarom je iets hebt gedaan of gezegd, maar laat iemand eerst zijn/haar zegje doen. Niet in de verdediging schieten betekent nog niet dat je het met de ander eens bent.
  3. Betrek de feedback niet op jou als persoon. Als het goed is, is de kritiek gericht op jouw werk of gedrag. Het gaat niet om jou persoonlijk, dus twijfel niet aan jouw waarde als mens!
  4. Vraag door en probeer het te begrijpen. Degene die feedback geeft, legt uit hoe iets voor hem/haar overkomt, dus neem dit serieus. Zorg dat je concreet weet wat er gaande is en wat je kan veranderen.
  5. Vat de feedback samen. Check of je de ander hebt begrepen door samen te vatten en door te vragen. Met een samenvatting breng je ruimte in het gesprek, waardoor jouw eerste reactie naar de achtergrond verdwijnt. Daarnaast hoort de persoon die feedback geeft zijn eigen woorden terug en kan de feedback concreet worden gemaakt.
  6. Waardeer de feedback. Bedank degene die feedback geeft. Het voelt misschien wat vreemd, maar iemand doet moeite om jou te helpen. Voor de ander is het misschien ook moeilijk om feedback te geven>>, dus waardeer wat degene zegt. Het is bovendien goed voor de (werk)relatie.
  7. Denk na over de feedback. Je bepaalt zelf wat je doet met de informatie. Vind je het positief of negatief? Komt het je bekend voor? Kun je er iets mee? Wil je er überhaupt iets mee?
  8. Vraag af en toe om feedback. Laat na al deze stappen aan de feedbackgever weten wat je met de informatie doet. Als je niet verrast wil worden door feedback, kan je er voortaan zelf om vragen. Je krijgt dan concrete informatie en het komt mogelijk minder aanvallend over!

Bovenstaande punten zijn vooral gericht op negatieve feedback. Ook positieve feedback, dus een compliment, is soms moeilijk om te ontvangen. Veel mensen reageren ontkennend of wuiven het compliment weg. Door deze valse bescheidenheid worden minder snel opnieuw complimenten gegeven, wat natuurlijk zonde is. Volg dus ook bij positieve feedback bovenstaande regels. Vraag door naar wat er precies zo goed was, bedank en denk erover na. Geef ook regelmatig een compliment terug. Dit bevordert de relatie en geeft vertrouwen.

Meer lezen:

Bronnen: