Trainingen CNV Academie

Hoe ga je als medewerker in de zorg- en welzijnsector om met medezeggenschap en hoe zorg je voor een goede loopbaanontwikkeling? CNV Academie biedt diverse trainingen om hiermee aan de slag te gaan. Boek nu een training!

OR-basistraining

De afspraken en regels die voor de OR relevant zijn, staan op verschillende plekken vastgelegd. Dat maakt het er voor jullie wellicht niet overzichtelijker op. Vaak zijn leden van de OR dan ook niet goed op de hoogte van wat waar staat en van de achterliggende gedachten van die wet- en regelgeving. CNV Academie weet gelukkig van de hoed en de rand.

OR Partnerschap

Als lid van een OR zul je vaak met vragen zitten waar wij van CNV Academie een goed antwoord op zouden hebben. Dan is het prettig als de drempel laag is en je gewoon kunt bellen met je vertrouwde contactpersoon (trainer/adviseur) binnen CNV Academie. Als jullie als OR een partnerschap met ons aangaan is dat ook echt mogelijk. Je kunt dan altijd bij ons aankloppen. We werken dan samen aan een betere sector.