Waar staat CNV Zorg & Welzijn voor?

De medewerkers van CNV Zorg & Welzijn staan iedere dag klaar voor onze leden die werken in zorg & welzijn. We doen dat in alle sectoren, zoals de thuiszorg, kraamzorg, verpleegzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, tbs-klinieken, de algemene en de academische ziekenhuizen, jeugdzorg, kinderopvang, huisartsenzorg, apotheken, etc. We behartigen de belangen van onze leden bij werkgevers, gemeenten, het kabinet, maar bijvoorbeeld ook de zorgverzekeraars. Voor onze leden maken wij afspraken met werkgevers over arbeidsvoorwaarden. We leggen de resultaten van akkoorden altijd voor aan onze leden. Je stem telt. Alleen als onze leden het eens zijn leggen we de afspraak vast in een cao. Daarna zorgen we ervoor dat deze cao’s worden nagekomen. We komen op voor het collectief en voor jou als individuele werknemer. Zowel landelijk als regionaal, dichtbij onze leden. We ondersteunen ondernemingsraden, bieden scholing, geven advies, etc. Lees hieronder waar wij ons dagelijks mee bezighouden.

Wil je je positie als medewerker in zorg en welzijn verstevigen? Word lid van CNV Zorg & Welzijn.

 

Zo maakt CNV Zorg & Welzijn de zorg ‘future proof’

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat gezondheid voor alles gaat. De mensen die in de gezondheidszorg werken, spelen daarin een vitale rol. De erkenning van die vitale rol bleek uit het applaus, de media-aandacht en de vele waarderende woorden.

CNV Zorg & Welzijn vindt het nu tijd om die erkenning om te zetten in concrete materiële waardering. De crisis maakte ook de ernst van het tekort aan personeel pijnlijk duidelijk. Niet alleen op de IC’s, maar ook in andere takken van zorg en welzijn bleek hoe hard we zorgprofessionals nodig hebben. Diezelfde zorgprofessionals bleken in de crisis heel goed in staat om dringende problemen op een praktische manier op te lossen. Administratieve regeldruk bleek –tijdelijk- wel minder te kunnen, regionale samenwerking en uitwisseling van personeel bleek mogelijk te zijn en opleidingseisen bleken minder stringent gehanteerd te kunnen worden. CNV Zorg & Welzijn wil deze ontwikkelingen ook na de crisis handhaven.

Header 1140 bij 300

Arbeidsvoorwaardennota 2019

In de Arbeidsvoorwaardennota 2019 zijn de CNV-voorstellen te vinden die worden meegenomen naar cao-onderhandelingen. De Arbeidsvoorwaardennota 2019 kan je hier downloaden.

Wie thuis in een mantelzorgsituatie terecht komt, merkt daar ook vaak de effecten van op het werk. Het gaat mis als de balans zoekraakt tussen de hoeveelheid werk en de mate van belasting door de extra mantelzorg. Voor mantelzorgers zijn er wettelijke regelingen die vallen onder de Wet arbeid en zorg (verschillende verlofregelingen) en de Wet flexibel werken (aanpassing van het aantal werkuren). Ook bevatten sommige cao’s specifieke afspraken over mantelzorg.

Lees meer in deze glossy “Mantelzorg: In de schijnwerpers van het CNV