Dierenartspraktijken Cao

Header-Image

Contactpersoon

Karel Nugteren en Albert Spieseke (foto)
a.spieseke@cnv.nl
06-5138 0759

Voor wie

 

Dierenartsassistenten in dierenartspraktijken

Looptijd

 

1 januari 2018 tot 31 december 2019

Loon

 

Een loonsverhoging van 2% per 1 januari 2018. Een minimale stijging van 2% per 1 januari 2019, of zoveel meer als de AWVN-loonindex aangeeft. In loontabel 1B, wordt het aanvangssalaris van de A assistente opgetrokken met 3,5%. Hierdoor blijft er een redelijke marge t.o.v. het minimumloon. De maxima bedragen in de loontabel 1B worden aangepast, zodat de laatste trede ook daadwerkelijk 3% bedraagt.

Verder

 

  • De reiskostenvergoeding wordt opgetrokken van 25 km naar 35 km.
  • De consignatievergoeding gaat per 1 januari omhoog naar 0,90 ct.
  • Er is een groter budget afgesproken voor nascholingen.

Tijdens de lopende periode van de cao zitten we niet stil. We hebben afgesproken om door te praten over een aantal onderwerpen waaronder:
Het loon/functioneringsgebouw. We zullen de problematiek omtrent de doorstroming van de A-B-C assistentes en de functie van praktijkmanager onder de loep nemen.
Ook zal er extra aandacht komen voor duurzame inzetbaarheid. Werknemers willen gezond hun pensioen bereiken en werkgevers willen kunnen beschikken over gezonde, gemotiveerde en productieve medewerkers. Het is goed om gezamenlijk hierover in gesprek te gaan.

Naast de cao hebben de leden zich uit kunnen spreken over de reparatie van de WW. Dit leverde geen eenduidige uitslag op, omdat er evenveel voor- als tegenstemmers waren. Hieruit blijkt des te meer dat het voor individuele werknemers volstrekt afhankelijk is van hun situatie of deze reparatie wel of niet iets voor hen oplevert. Nu is het wel zo dat CNV zich landelijk in het overleg met de werkgevers en de overheid, samen met de andere vakbonden, heeft uitgesproken voor reparatie van de WW, hiermee rekening houdend sluiten wij als CNV ook aan bij de WW-reparatie voor de dierenartsassistenten.

Rol CNV Zorg & Welzijn

Partij bij de cao voor dierenartsassistenten zijn CNV en FNV. Zij voeren de onderhandelingen namens de beroepsorganisatie Vedias. Het lidmaatschap van de vakbonden en de beroepsorganisatie staan weliswaar los van elkaar maar in de onderhandelingen trekken we samen op. Dierenartsassistenten in loondienst zijn voor hun pensioen verplicht aangesloten bij PFZW. Onderhandelaar namens het CNV is Albert Spieseke. De werkgevers worden vertegenwoordigd door de werkgeversvereniging BPW. Helaas is die volgens de criteria van het ministerie van SZW niet representatief zodat de cao voor dierenartsassistenten niet algemeen verbindend is. BPW-leden zijn verplicht hem te volgen. Werkgevers die niet zijn aangesloten bij de BPW, zijn vrij om hem niet of gedeeltelijk te volgen.

Agenda

wo 10
do 25

Webinar Kennisdeling binnen de GGZ

maart 25 | 11:00 - 12:00