Cao Jeugdzorg

Header-Image

Inzet nieuwe cao Jeugdzorg

Voor wie

 

Alle werknemers in de sector jeugdzorg.

Looptijd

 

1 januari 2017 tot 1 april 2019

Loon

 

Structureel:
1,65% per 1 juli 2017 + 2% per juli 2018

Incidenteel:
0,65% per juli 2017 + 0,5% per januari 2019

Verder

 

  • In de cao staan afspraken over de werkdruk. Dit is per organisatie bekeken en er wordt actief over gecommuniceerd richting de overheid.
  • Binden en boeien: er staat in hoe jeugdzorg een aantrekkelijke sector kan blijven voor nieuwe en bestaande werknemers.
  • Morele en ethische dilemma's bij belangentegenstellingen.
    Lees hier meer over deze afspraken.

Rol CNV Zorg & Welzijn

Mede door toedoen van CNV Zorg & Welzijn zijn eindelijk duidelijke afspraken gemaakt over de vermindering van de werkdruk binnen de jeugdzorg. Belangrijk daarbij is ook dat we als sector gezamenlijk optreden richting de politiek, landelijk en gemeentelijk. Ook andere onderwerpen zoals tuchtrecht krijgen door CNV Zorg & Welzijn aandacht en er wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten.

Jeugdzorg acties in beeld

Agenda

nov 11