Cao Jeugdzorg

Header-Image

Jouw vakbondscontributie wordt nu helemaal vergoed door de werkgever.

Contactpersoon

Albert Spieseke
Onderhandelaar CAO Jeugdzorg
a.spieseke@cnv.nl
06 5138 0759

Voor wie

 

Alle werknemers in de sector jeugdzorg.

Looptijd

 

1 april 2019 tot 1 januari 2021

Loon

 

Structureel:
4% per 1 januari 2020

Incidenteel:
In december 2019 eenmalige uitkering van € 800 (naar rato dienstverband)
In juni 2020 eenmalige uitkering van € 200 (naar rato dienstverband)

Verder

 

  • Gratis lidmaatschap van vakbonden. Werkgevers betalen de contributie van CNV Zorg & Welzijn (en andere vakbonden).
  • Er komt een arbeidsmarkttafel die gefaciliteerd wordt door ministerie van VWS. Daar lopen nu de inhoudelijke gesprekken over.

 

Rol CNV Zorg & Welzijn

CNV is tevreden dat er afspraken gemaakt zijn om een goede loonontwikkeling voor 2020. Dat een arbeidsmarkttafel (met VWS) wordt opgericht is essentieel om echt iets aan de arbeidssituatie van jeugdzorgwerkers te doen. Daar heeft CNV zich met name voor ingezet de afgelopen periode tot en met de staking van 2 september 2019 aan toe. Ook daarna en nu nog blijven we in gesprek voor een betere arbeidsmarkt in de jeugdzorg.

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Jeugdzorg acties in beeld