Werken in de jeugdzorg

Werkgever is de MO-groep en het sectorfonds is FCB, Dienstverlener in Arbeidsmarktvraagstukken. Pensioenfonds is Zorg en Welzijn. In de Jeugdzorg werken rond de 26.000 werknemers. CNV Zorg & Welzijn heeft een gezamenlijke Landelijke Groep (LGB) voor Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.

De sector Jeugdzorg verandert sterk door maatschappelijke veranderingen en wetswijzigingen. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de dienstverlening. Voor de werknemers in de Jeugdzorg heeft dit allemaal gevolgen. In de CAO Jeugdzorg is afgesproken dat er iets gedaan moet worden om de werkdruk in de Jeugdzorg te reguleren en te beheersen. Het FCB heeft een speciale website gemaakt over werkdruk.

Digitaal cadeau in kader 'Week van de Jeugdzorg'

Voor leden in de jeugdzorg is er een leuk e-book beschikbaar met columns, verhalen uit de jeugdzorg en aandacht voor ethiek. Download het boekje.

Jeugdzorg 2.0

Meer informatie over Jeugdzorg 2.0? Er is een speciale website met meer informatie, klik hier.

Agressieprotocol Jeugdzorg

Er is een agressieprotocol Jeugdzorg ontwikkeld. CNV Zorg & Welzijn en andere CAO partijen zijn hierbij betrokken geweest. Je kunt het protocol downloaden, klik hier.

'Jeugdzorg in beweging'

Het boek ‘Jeugdzorg in beweging’ is in opdracht van CNV Zorg & Welzijn geschreven door journalist Anne Marie Bloemhoff. CNV Zorg & Welzijn wil meer professionals in de jeugdzorg stimuleren aan de slag te gaan met ethische reflectie. In het boek vertellen werknemers in de jeugdzorg hoe zij binnen het werk omgaan met ethiek. Ook vertellen managers en directeuren van jeugdzorginstellingen in dit boek hun betrokkenheid bij dit onderwerp. Het boek is te bestellen via de webwinkel, klik hier.

Bundel 'Zingeving in werk'

Leden in de sector Jeugdzorg hebben de bundel 'Zingeving in werk' ontvangen. De bundel is een uitgave van CNV Zorg & Welzijn.

Video Maak de jeugdzorg (nog) beter!

Werknemers en werkgevers in de jeugdzorg vragen de nieuwe gemeenteraadsleden zich sterk te maken voor kwaliTIJD voor het kind. Kijk het filmpje!