Samen sterk voor ideëel werk

CNV Kerk & Ideëel is de ledengroep voor werknemers in de kerkelijke en ideële sector. CNV Kerk en Ideëel maakt deel uit van CNV Publieke Zaak. Deze vakbond biedt een goed kader om verder te werken aan versterking van de belangenbehartiging voor en dienstverlening aan de medewerkers in deze sector.

Samen sterk voor ideëel werk

Waarom lid worden van CNV Kerk & Ideëel?

  • Wij onderscheiden ons van de traditionele vakbonden. CNV Kerk & Ideëel richt zich specifiek op belangenbehartiging van en dienstverlening aan diegenen die werken in kerkelijke organisaties of in ideële en andere non profit-organisaties. 
  • Goede en rechtvaardige afspraken met werkgevers over arbeidsvoorwaarden zijn -  samen met de beroepsinhoud - de belangrijkste invalshoeken. 
  • In onze dienstverlening richten wij ons onder meer op een goede werksituatie, nascholing, deskundigheidsbevordering en zelfredzaamheid.
  • Wij voeren onderzoek uit naar wensen en behoeften van leden, en naar ontwikkelingen en knelpunten die zich in de sector voordoen. 
  • Wij ondersteunen activiteiten, zoals de (landelijke en/of regionale) bijeenkomsten voor medewerkers van kerkelijke bureaus.
  • Als het noodzakelijk is voor het werk en de werkers in de sector, voeren wij actie en maken wij gebruik van de overige wettelijke middelen die hiervoor beschikbaar zijn.
  • Onze dienstverlening wordt voornamelijk geboden door professionals van CNV Publieke Zaak. Daarnaast schakelen wij de professionaliteit van onze leden in.
  • Het bestuur en de kaderleden van de bond zijn werkzaam in de sector en zetten zich in op basis van hun betrokkenheid bij en ervaring met het werk in een kerkelijke of ideële organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je ons mailen: kerkenideeel@cnv.nl