Samen sterk voor ideëel werk

Belangenbehartiging voor kerkelijk (mede)werkers, geestelijk verzorgers, (HBO) theologen en pastors

CNV Kerk & Ideëel is de ledengroep voor werknemers in de kerkelijke en ideële sector: kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, HBO theologen, pastors en theologen. CNV Kerk en Ideëel maakt deel uit van CNV Zorg en Welzijn. Deze vakbond biedt een goed kader om verder te werken aan versterking van de belangenbehartiging voor en dienstverlening aan de medewerkers in deze sector.

Waarom lid worden van CNV Kerk & Ideëel?

  • Wij onderscheiden ons van de traditionele vakbonden. CNV Kerk & Ideëel richt zich specifiek op belangenbehartiging van en dienstverlening aan diegenen die werken in kerkelijke organisaties of in ideële en andere non profit-organisaties, onder andere kerkelijk (mede)werkers, geestelijk verzorgers, HBO theologen, pastores en andere theologen.
  • Goede en rechtvaardige afspraken met werkgevers over arbeidsvoorwaarden zijn -  samen met de beroepsinhoud - de belangrijkste invalshoeken. 
  • In onze dienstverlening richten wij ons onder meer op een goede werksituatie, nascholing, deskundigheidsbevordering en zelfredzaamheid.
  • Wij voeren onderzoek uit naar wensen en behoeften van leden, en naar ontwikkelingen en knelpunten die zich in de sector voordoen. 
  • Wij ondersteunen activiteiten, zoals de (landelijke en/of regionale) bijeenkomsten voor medewerkers van kerkelijke bureaus.
  • Als het noodzakelijk is voor het werk en de werkers in de sector, voeren wij actie en maken wij gebruik van de overige wettelijke middelen die hiervoor beschikbaar zijn.
  • Onze dienstverlening wordt voornamelijk geboden door professionals van CNV Zorg en Welzijn. Daarnaast schakelen wij de professionaliteit van onze leden in.
  • Het bestuur en de kaderleden van de bond zijn werkzaam in de sector en zetten zich in op basis van hun betrokkenheid bij en ervaring met het werk in een kerkelijke of ideële organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je ons mailen: kerkenideeel@cnv.nl

Het Georganiseerd Overleg Medewerkers van de PKN brengt u graag op de hoogte van de laatste besluiten.

Het Georganiseerd Overleg Medewerkers heeft besloten tot een loonsverhoging van 7% (in drie stappen) en een eenmalige uitkering van € 450,- bruto naar rato van de werktijd. Het Georganiseerd Overleg Medewerkers volgt hiermee de salarisontwikkeling van de Rijksambtenaren. De wijzigingen en de toelichting daarop leest u in de circulaire 2018-C (met bijlagen). Alle verhoogde bedragen per juli 2018 zijn tevens te vinden in de vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling 2018-C.

Ze zijn er, Functieomschrijvingen voor Kerkelijk Werkers.

Tijdens het laatste georganiseerd overleg van 28 september j.l. heeft CNV/K&I zijn goedkeuring kunnen geven aan de functieprofielen van de Kerkelijk Werkers bij de PKN.

Al lange tijd hebben we als CNV ons ingezet voor het realiseren van deze profielen. Nu zijn ze er. Dat geeft duidelijkheid over de aard, inhoud, kennis en vaardigheden en verantwoordelijkheden van de Kerkelijk werker in zijn/haar werkzaamheden. Zowel voor de kerkelijk werker zelf als voor de gemeente waarin hij/zij is aangesteld.

Ook geeft het inzicht voor een gemeente, zodat zij zich nu beter kan oriënteren  omtrent de behoefte die men heeft aan professionele inzet.

Mochten er vragen hierover zijn of onduidelijkheden neemt u dan contact op met uw vakbond CNV Kerk & Ideëel.

Agenda

Er zijn op dit moment geen events gepland

Kerkelijk veldwerk borgen onder vlag CNV

Downloads