Samen sterk voor ideëel werk

Contactpersoon

Nico Foppen
Onderhandelaar CAO Kerk en Ideëel
n.foppen@cnv.nl
06-5351 4924

Belangenbehartiging voor werknemers in dienst van een kerk

CNV Kerk en Ideëel is de vakbond voor iedereen die werkt in de kerkelijke en ideële sector: kerkelijk (mede-)werkers in protestantse kerken, pastorale werk(st)ers, diakens en priesters in de rooms-katholieke kerk, geestelijk verzorgers, identiteitsbegeleiders, mensen die godsdienstonderwijs verzorgen en theologen. Ook medewerkers van organisaties die een van de arbeidsvoorwaardenregelingen van de kerken volgen, vallen onder onze dienstverlening.

Wat doet CNV Kerk en Ideëel?

- Wij behartigen de belangen van jou als lid, zowel op individueel als collectief niveau. Dat betekent dat we bijvoorbeeld cao’s afsluiten voor een hele beroepsgroep, maar je ook juridisch bijstaan als je in conflict komt met je werkgever.
- Wij zetten ons actief in voor de professionalisering en ontwikkeling van je vak (beroepsinhoud, beroepsprofiel, deskundigheidsbevordering).
- De wensen en behoeften van onze achterban staan centraal bij het vaststellen van ons beleid. De input van jullie als leden is van groot belang bij het omgaan met ontwikkelingen en knelpunten in de sector.
- Het christelijk-sociaal denken vormt onze inspiratie bij het uitoefenen van ons werk.
- De dienstverlening wordt geboden door zowel de professionals binnen onze werkorganisatie als door onze leden zelf.
- Het bestuur en de kaderleden van de bond zijn zelf werkzaam in de sector en zetten zich in vanuit hun betrokkenheid en ervaring met het werk.

Meer informatie voor de beroepsgroep kerkelijk werkers is te vinden op www.kerkelijkwerkers.nl

Meer informatie voor de pastorale beroepskrachten in de rooms-katholieke kerk is te vinden op www.vpwinfo.nl

Het Georganiseerd Overleg Medewerkers van de PKN brengt u graag op de hoogte van de laatste besluiten.

Het Georganiseerd Overleg Medewerkers heeft besloten tot een loonsverhoging van 7% (in drie stappen) en een eenmalige uitkering van € 450,- bruto naar rato van de werktijd. Het Georganiseerd Overleg Medewerkers volgt hiermee de salarisontwikkeling van de Rijksambtenaren. De wijzigingen en de toelichting daarop leest u in de circulaire 2018-C (met bijlagen). Alle verhoogde bedragen per juli 2018 zijn tevens te vinden in de vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling 2018-C.

Ze zijn er, Functieomschrijvingen voor Kerkelijk Werkers.

Tijdens het laatste georganiseerd overleg van 28 september j.l. heeft CNV/K&I zijn goedkeuring kunnen geven aan de functieprofielen van de Kerkelijk Werkers bij de PKN.

Al lange tijd hebben we als CNV ons ingezet voor het realiseren van deze profielen. Nu zijn ze er. Dat geeft duidelijkheid over de aard, inhoud, kennis en vaardigheden en verantwoordelijkheden van de Kerkelijk werker in zijn/haar werkzaamheden. Zowel voor de kerkelijk werker zelf als voor de gemeente waarin hij/zij is aangesteld.

Ook geeft het inzicht voor een gemeente, zodat zij zich nu beter kan oriënteren  omtrent de behoefte die men heeft aan professionele inzet.

Mochten er vragen hierover zijn of onduidelijkheden neemt u dan contact op met uw vakbond CNV Kerk & Ideëel.

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Kerkelijk veldwerk borgen onder vlag CNV

Downloads