Samen sterk voor ideëel werk

Belangenbehartiging voor kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, (HBO) theologen en pastors

CNV Kerk & Ideëel is de ledengroep voor werknemers in de kerkelijke en ideële sector: kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, HBO theologen, pastors en theologen. CNV Kerk en Ideëel maakt deel uit van CNV Zorg en Welzijn. Deze vakbond biedt een goed kader om verder te werken aan versterking van de belangenbehartiging voor en dienstverlening aan de medewerkers in deze sector.

Waarom lid worden van CNV Kerk & Ideëel?

  • Wij onderscheiden ons van de traditionele vakbonden. CNV Kerk & Ideëel richt zich specifiek op belangenbehartiging van en dienstverlening aan diegenen die werken in kerkelijke organisaties of in ideële en andere non profit-organisaties, onder andere kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, HBO theologen, pastors en theologen.
  • Goede en rechtvaardige afspraken met werkgevers over arbeidsvoorwaarden zijn -  samen met de beroepsinhoud - de belangrijkste invalshoeken. 
  • In onze dienstverlening richten wij ons onder meer op een goede werksituatie, nascholing, deskundigheidsbevordering en zelfredzaamheid.
  • Wij voeren onderzoek uit naar wensen en behoeften van leden, en naar ontwikkelingen en knelpunten die zich in de sector voordoen. 
  • Wij ondersteunen activiteiten, zoals de (landelijke en/of regionale) bijeenkomsten voor medewerkers van kerkelijke bureaus.
  • Als het noodzakelijk is voor het werk en de werkers in de sector, voeren wij actie en maken wij gebruik van de overige wettelijke middelen die hiervoor beschikbaar zijn.
  • Onze dienstverlening wordt voornamelijk geboden door professionals van CNV Zorg en Welzijn. Daarnaast schakelen wij de professionaliteit van onze leden in.
  • Het bestuur en de kaderleden van de bond zijn werkzaam in de sector en zetten zich in op basis van hun betrokkenheid bij en ervaring met het werk in een kerkelijke of ideële organisatie.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je ons mailen: kerkenideeel@cnv.nl

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling

Het Georganiseerd Overleg Medewerkers van de PKN stelt u graag op de hoogte van wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers. Het volgt hiermee staand beleid betreffende jaarlijkse indexering en wijzigingen in wet- en regelgeving (incl. pensioenreglement). De wijzigingen leest u in de circulaire 2018-B. Alle verhoogde bedragen zijn tevens te vinden in de vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling 2018-B.

• Circulaire arbeidsvoorwaardenregeling 2018-B
• Arbeidsvoorwaardenregeling 2018-B per 01-07-2018

Agenda

wo 26

Ontmoetingsdag kerkelijk werkers

september 26 | 15:00 - 19:00

Kerkelijk veldwerk borgen onder vlag CNV