Bestuur CNV Kerk en Ideëel

Het bestuur van CNV Kerk & Ideëel bestaat uit zes personen en een bestuurder (Karin Kasper) van CNV Zorg & Welzijn. Twee kaderleden (Wim Roos en John Kerseboom) zijn ervaren en deskundig op het gebied van arbeidsvoorwaarden in deze sector.

 

 

 

Bestuur CNV Kerk en Ideëel

Bij de samenstelling van het bestuur streven wij er naar dat de kaderleden op verschillende plaatsen werkzaam zijn, zoals bij de landelijke organisatie van een kerk, de plaatselijke kerkgemeenten of een ideële organisaties. Daarbij hebben wij volop oog voor verbreding en verjonging en deskundigheidsbevordering. Het actieve bestuur is vooral belast met concrete taken, die onderling verdeeld worden. Daarnaast is er een communicatiewerkgroep.

Mijn naam is John Kerseboom. Sinds januari 2014 ben ik voorzitter van de CNV Kerk & Ideëel. Ik ben werkzaam als Personnel Officer het Trans National Institute in Amsterdam. Dit werk doe ik 16 uur per week. In de rest van week, werk ik voor mijn eigen adviesbureau dat adviezen geeft over personeel en organisatie, veelal in kerkelijke en ideële instellingen, waaronder Stek, voor Stad en Kerk in Den Haag. Daarnaast werk ik ook als loopbaanadviseur. Naast het vrijwillige werk voor CNV Kerk & Ideëel ben ik secretaris van handbalvereniging Vires et Celeritas in Gouda, de plaats waar ik woon samen met mijn vrouw Marga. Tijd voor liefhebberijen is er niet echt. Een keer per week probeer ik te sporten. Interesse heb ik in het spoorwegbedrijf: groot en klein. En als het uitkomt bezoek ik graag een concert.

Mijn naam is Christiaan Boers, vice - voorzitter van CNV Kerk en Ideëel. Ik voel mij gezegend door de grote mate van afwissing in mijn arbeidzame leven. De combinatie van muziek en geestelijke verzorging/theologie brengt mij in contact met een verscheidenheid aan aspecten van het leven. De onmisbare werking van kunst en cultuur op de samenleving en het welbevinden van ieder mens raakt aan de zingevingvragen die ik als geestelijk verzorger tegenkom. Daarin ligt dus een parallel in mijn twee vakken. Tegelijk staat de schoonheid van muziek en kunst soms in schril contrast met de ruwheid en hopeloosheid van het bestaan die mensen treft. Ook daarmee wil ik mij verbinden. Zowel in het werk als artiest en geestelijk verzorger, maar ook als bestuurder. Want condities scheppen waarin mensen tot hun recht komen, en waarin mensen rechtvaardig beoordeeld worden, ook dat hoort erbij. Het lijkt me een uitdaging om dat direct te kunnen doen in het sectorgroep-bestuur van Kerk & Ideëel, maar ook door deel uit maken van het sectorbestuur. Het eerste speelt zich af op micro niveau, het tweede wellicht meer op macro -. Laat mij die uitdaging maar aangaan!

Mijn naam is Theo van Driel (1959). Ik ben vader van twee dochters. Sinds 2015 ben ik secretaris a.i. van Kerk en Ideëel. Vanaf 1983 ben ik al als lid/kaderlid betrokken bij CNV Zorg & Welzijn (toen nog CFO), o.a. via de Beroepsgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden, Groepsbestuur Welzijn, Commissie Ethische Zaken en de Commissie Identiteit. Na mijn theologiestudie kwam ik terecht in het onderwijs en het pastoraat. Omdat ik mij betrokken voel bij alle werkers in de kerk en het Landelijk Diensten Centrum van binnen uit kende, heb ik mij opgegeven voor het groepsbestuur Kerk & Ideëel. Samen met anderen hou ik me bezig met de Public relations en de kerkelijk medewerkers, die niet vallen onder de P.K.N. (dus andere kerkgenootschappen en de ideële sector). Ik ben graag bezig en kom tot rust door te lezen, muziek luisteren, zingen en met mijn maatje, Janine een film te kijken op de bank.

Mijn naam is Pieter Quakkelaar. Ik ben 32 Jaar ben ik actief geweest in het bedrijfsleven, waarvan 25 jaar in de automatisering. Ik ben sinds 2002 met een regeling van mijn toenmalige werkgever met prepensioen gegaan. Die regeling maakte het mij mogelijk een al lang bestaande wens in vervulling te laten gaan, namelijk de studie HBO theologie aan Windesheim/NBI in Utrecht. In 2007 heb ik die studie afgerond.In mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in de Apostolaire richting. In mijn verdiepingsstage (4e jr.) ben ik werkzaam geweest in een nieuw op te zetten initiatief in Nieuwegein voor mensen met een psychische problematiek. Men had daar het model gekozen voor een laagdrempelige inloop met mogelijkheid voor het stellen van geloof- en zingevingvragen. Nu bekend als “Pastoraal café” Nieuwegein. Het Pastoraal Café werkt volgens de presentie methode van A. Baart.
Toen de Vereniging van Kerkelijk Werkers naar nieuwe bestuursleden zocht, gingen mijn gedachten direct uit naar de veranderingen die kerk en geloven in onze samenleving ondergaat. Deze ontwikkelingen zullen de kerk, maar ook zeker van de plaats van de kerkelijk werker niet ongemoeid laten. Daar is zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen voor nodig om van daaruit met visie en beleid de vereniging te leiden. Dat kun je niet alleen, maar moet je met elkaar doen. Eén van de stappen was het opgaan in een grotere professionele organisatie om zodoende de leden een betere service te kunnen bieden. 1 Januari 2016 was dat een feit door fusie met het CNV Publieke Zaak, Sector Kerk & Ideëel.

Mijn naam is Hans Wilders, ik ben 31 jaar werkzaam geweest op het Kerkelijk Bureau van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Ik ben 61 jaar, 38 jaar getrouwd met Joke Wilders-Schorn, wij hebben geen kinderen. Sinds 2009 heb ik geen werk meer en heb ik mij volledig ingezet voor vrijwilligerswerk. Eén van deze vrijwilligerswerkzaamheden betreft, vanaf oktober 2014 officieel, penningmeester van de CNV vakgroep Kerk en Ideëel. Ik ben niet zo zeer een bestuurder, maar wel een werker, ik doe voornamelijk werkzaamheden die betrekking hebben op het verwerken van cijfers, het administreren, maken van jaarrekeningen en begrotingen.

 

Mijn naam is Wim Roos, geboren in 1945. Eigenlijk kan ik al met pensioen. Ik ben nu nog voor twee dagen in de week werkzaam als salarisadministrateur voor ICCO. Ik ben ook 40 jaar als salarisadministrateur werkzaam geweest voor de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht (PKN). Voor de PKN werk ik één dag per week als vrijwilliger op de afdeling financiën. Namens Kerk & Ideëel zit ik in het Georganiseerd Overleg van de PKN om daar mee te praten over de arbeidsvoorwaarden. Ik heb als hobby fietsen en op dinsdag op mijn kleinkinderen passen.

Mijn naam is Mirande van der Wilt – Scholten (1963). Ik ben in 2005 aan het NBI/Windesheim afgestudeerd als kerkelijk werker en sindsdien werkzaam in Veenendaal in twee wijken van de Protestantse Gemeente Veenendaal, deel van de PKN. Vóór mijn professionele kerkelijk werk ben ik 10 jaar oefentherapeut Cesar geweest. Ook ben ik jaren (als vrijwilligerswerk) bestuurslid geweest van een overkoepelend bestuur voor basisonderwijs. Ik ga dit jaar (2017) meelopen met het bestuur om te onderzoeken of een (sector-)bestuursfunctie bij CNV Kerk en Ideëel bij mij past, en ook of ik van toegevoegde waarde kan zijn als ik ben ingewerkt. In mijn vrije tijd lees ik graag, ik heb zangles en zing in een Kamerkoor.

Mijn naam is Karin Kasper en ik ben bestuurder van CNV Zorg & Welzijn. Ik ben 56 jaar en 36 jaar getrouwd. Namens CNV Zorg & Welzijn ben ik verbonden met het Landelijk Groepsbestuur (LGB) van Kerk en Ideëel. Ik leer nog iedere dag en denk dan ook dat ik dat blijf doen. De maatschappij verandert en dat heeft direct invloed op de economie en dan ook op de arbeidsmarkt. Ik versterk CNV Kerk en Ideëel in hun goede werk en dat doe ik met liefde. Voor mij is dit een uitdaging die ik graag aanga. Mocht je nog vragen hebben, ik ben makkelijk benaderbaar, tussen jou en mij liggen geen hoge drempels. Neem dan ook gerust contact met mij op via k.kasper@cnv.nl.