Bestuur CNV Kerk en Ideëel

Het bestuur van CNV Kerk & Ideëel bestaat momenteel uit zes personen en werkt nauw samen met haar bestuurder Jan Franken. Bij de samenstelling van het bestuur streven wij ernaar dat in ieder geval de volgende drie beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn: kerkelijk medewerkers, kerkelijk werkers en pastorale beroepskrachten binnen de rooms-katholieke kerk. In januari 2020 zullen daar nog de kosters als vierde beroepsgroep bij komen. Het bestuur is feitelijk de schakel tussen de werkvloer en de vakbond. Hieronder stellen de bestuursleden zich voor.

Bij de samenstelling van het bestuur streven wij er naar dat de kaderleden op verschillende plaatsen werkzaam zijn, zoals bij de landelijke organisatie van een kerk, de plaatselijke kerkgemeenten of een ideële organisaties. Daarbij hebben wij volop oog voor verbreding en verjonging en deskundigheidsbevordering. Het actieve bestuur is vooral belast met concrete taken, die onderling verdeeld worden. Daarnaast is er een communicatiewerkgroep.

Mijn naam is John Kerseboom. Sinds januari 2014 ben ik voorzitter van de CNV Kerk & Ideëel. Ik ben werkzaam als Personnel Officer het Trans National Institute in Amsterdam. Dit werk doe ik 16 uur per week. In de rest van week, werk ik voor mijn eigen adviesbureau dat adviezen geeft over personeel en organisatie, veelal in kerkelijke en ideële instellingen, waaronder Stek, voor Stad en Kerk in Den Haag. Daarnaast werk ik ook als loopbaanadviseur. Naast het vrijwillige werk voor CNV Kerk & Ideëel ben ik secretaris van handbalvereniging Vires et Celeritas in Gouda, de plaats waar ik woon samen met mijn vrouw Marga. Tijd voor liefhebberijen is er niet echt. Een keer per week probeer ik te sporten. Interesse heb ik in het spoorwegbedrijf: groot en klein. En als het uitkomt bezoek ik graag een concert.

Mijn naam is Theo van Driel (1959). Ik ben vader van twee dochters. Sinds 2015 ben ik secretaris a.i. van Kerk en Ideëel. Vanaf 1983 ben ik al als lid/kaderlid betrokken bij CNV Zorg & Welzijn (toen nog CFO), o.a. via de Beroepsgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden, Groepsbestuur Welzijn, Commissie Ethische Zaken en de Commissie Identiteit. Na mijn theologiestudie kwam ik terecht in het onderwijs en het pastoraat. Omdat ik mij betrokken voel bij alle werkers in de kerk en het Landelijk Diensten Centrum van binnen uit kende, heb ik mij opgegeven voor het groepsbestuur Kerk & Ideëel. Samen met anderen hou ik me bezig met de Public relations en de kerkelijk medewerkers, die niet vallen onder de P.K.N. (dus andere kerkgenootschappen en de ideële sector). Ik ben graag bezig en kom tot rust door te lezen, muziek luisteren, zingen en met mijn maatje, Janine een film te kijken op de bank.

Mijn naam is Pieter Quakkelaar. Ik ben 32 Jaar ben ik actief geweest in het bedrijfsleven, waarvan 25 jaar in de automatisering. Ik ben sinds 2002 met een regeling van mijn toenmalige werkgever met prepensioen gegaan. Die regeling maakte het mij mogelijk een al lang bestaande wens in vervulling te laten gaan, namelijk de studie HBO theologie aan Windesheim/NBI in Utrecht. In 2007 heb ik die studie afgerond.In mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in de Apostolaire richting. In mijn verdiepingsstage (4e jr.) ben ik werkzaam geweest in een nieuw op te zetten initiatief in Nieuwegein voor mensen met een psychische problematiek. Men had daar het model gekozen voor een laagdrempelige inloop met mogelijkheid voor het stellen van geloof- en zingevingvragen. Nu bekend als “Pastoraal café” Nieuwegein. Het Pastoraal Café werkt volgens de presentie methode van A. Baart.
Toen de Vereniging van Kerkelijk Werkers naar nieuwe bestuursleden zocht, gingen mijn gedachten direct uit naar de veranderingen die kerk en geloven in onze samenleving ondergaat. Deze ontwikkelingen zullen de kerk, maar ook zeker van de plaats van de kerkelijk werker niet ongemoeid laten. Daar is zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen voor nodig om van daaruit met visie en beleid de vereniging te leiden. Dat kun je niet alleen, maar moet je met elkaar doen. Eén van de stappen was het opgaan in een grotere professionele organisatie om zodoende de leden een betere service te kunnen bieden. 1 Januari 2016 was dat een feit door fusie met het CNV Publieke Zaak, Sector Kerk & Ideëel.

Mijn naam is Wim Roos, geboren in 1945. Eigenlijk kan ik al met pensioen. Ik ben nu nog voor twee dagen in de week werkzaam als salarisadministrateur voor ICCO. Ik ben ook 40 jaar als salarisadministrateur werkzaam geweest voor de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht (PKN). Voor de PKN werk ik één dag per week als vrijwilliger op de afdeling financiën. Namens Kerk & Ideëel zit ik in het Georganiseerd Overleg van de PKN om daar mee te praten over de arbeidsvoorwaarden. Ik heb als hobby fietsen en op dinsdag op mijn kleinkinderen passen.

Mijn naam is Jos Deckers. Na mijn studie sociologie en theologie aan wat nu de Universiteit van Tilburg heet, ben ik pastoraal werker geworden in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Ik ben begonnen in het Project Boxtel Oost, een opbouw- en onderzoeksproject. Vervolgens was ik pastoraal werker in de Parochie St. Petrus, stafmedewerker bij het Diocesaan Pastoraal Centrum (D.PC.) van het bisdom met aandachtsvelden diaconie, bezoekwerk (pastoraat) en parochieopbouw. Vervolgens pastoraal werker in de Parochie Nuenen, later ook in de dorpsparochies van Gerwen en Nederwetten. Zowel tijdens mijn werk aan het DPC als in de parochie van Nuenen was en is er een goede samenwerking met de PKN.
Na mijn pensionering werd ik secretaris van het landelijk bestuur van VPW Nederland (Vereniging Pastoraal Werkenden), nu een beroepsgroep binnen CNV Kerk & Ideëel. Daarnaast ben ik in een beperkte taakomvang pastoraal werker bij de Zusters van Liefde te Schijndel en ook als vrijwilliger actief in Nuenen.
Ik ben getrouwd met Liesbeth Deckers-van Campen en mijn hobby is aquarel schilderen en ik ben ook geïnteresseerd in muziek en (lokale) geschiedenis.

Mijn naam is Jan Franken en vanaf 1 april mag ik als bestuurder van CNV Kerk en Ideëel naast de pastorale beroepskrachten in de rooms-katholieke kerk, ook de kerkelijke medewerkers en de kerkelijk werkers in de andere kerken tot mijn doelgroepen rekenen. Graag gebruik ik de eerste tijd om deze voor mij nieuwe beroepsgroepen en de thema’s die voor hen belangrijk zijn, beter te leren kennen. Want naast overeenkomsten met de situatie in de rooms-katholieke kerk, zullen er zeker ook verschillen zijn. Ik kijk ernaar uit om samen met deze beroepsgroepen te werken aan de belangenbehartiging en de ontwikkeling van de beroepsinhoud.
Naast het vertegenwoordigen van bovengenoemde groepen zie ik vanuit het CNV ook kansen om ons sterk te maken samen met theologen die buiten de traditionele instituten hun vak uitoefenen. Dat is weliswaar een heel divers speelveld, maar vanuit de wetenschap dat religie/geloof ertoe doen om onze hedendaagse samenleving goed te begrijpen, ook een heel interessante.
Heb je vragen of wil je iets kwijt? Laat het me weten op j.franken@cnv.nl.

Bert Boers: meer informatie volgt.

Meer informatie voor de beroepsgroep kerkelijk werkers is te vinden op www.kerkelijkwerkers.nl

Meer informatie voor de pastorale beroepskrachten in de rooms-katholieke kerk is te vinden op www.vpwinfo.nl