Beroepsgroep Kosters

expertgroep_koster

De branchegroep Kosters is de vakorganisatie en beroepsvereniging van kosters en koster-beheerders van kerkelijke centra van alle kerkelijke gezindten. Al meer dan vijfenzeventig  jaar zorgt de branchegroep (Voorheen CNV Kostersbond) voor de materiële en immateriële belangen van kosters. De kosters zijn met ingang van 1 januari 2020 onderdeel van CNV Connectief sectorgroep Kerk en Ideëel.

De Koster als werknemer

De branchegroep heeft in het verleden veel resultaten bereikt voor zijn leden. De branchgroep voert nu met het sectorbestuur van Kerk en Ideëel overleg met de Protestantse Kerk Nederland over de arbeidsvoorwaarden voor de kosters en beheerders, kerkelijk medewerkers en kerkelijk werkers die in deze kerken werkzaam zijn. Bij problemen in de plaatselijke kerk treedt CNV Connectief op als gesprekspartner namens de leden.

Laatste nieuws

De Koster als eenling in de gemeente

De koster heeft binnen de kerkelijke gemeenschap een bijzondere plaats. In de zondagse eredienst maar ook in het dagelijkse gemeenteleven staat de koster vaak alleen. Het CNV is een plek, waar kosters elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en hun ervaringen kunnen delen.

Het CNV en de Koster

Het CNV zorgt op veel terreinen voor de belangen van kosters en koster-beheerders. In april 2007 is het nieuwe “Handboek voor de Koster” uitgegeven, deze zijn nog verkrijgbaar bij CNV Kerk en Ideëel in Utrecht. Ook organiseren wij in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland cursussen.

De Koster en het CNV

Uiteraard kan het CNV dit werk niet doen zonder zijn leden. Het CNV heeft ook u nodig, want samen kunnen wij beter voor elkaar zorgen. U kunt eerst meer informatie aanvragen of u direct aanmelden als lid.

Het lidmaatschap van CNV heeft veel voordelen, zoals:

  • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé
  • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling
  • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties

Branchgroep consulenten

Dhr.-D.-Dirk-de-Vogel-Dalfsen-Voorzitter-2015

Dhr. D. (Dirk) de Vogel
Dalfsen

Dhr.-C.J.-Kees-Roeleveld-Lippenhuizen-Arbeidsvoorwaarden-2015

Dhr. C.J. (Kees) Roeleveld
Gorredijk

Dhr.-M.-Mient-van-der-Meulen-Ten-Boer-Arbeidsvoorwaarden-2015

Dhr. M. (Mient) van der Meulen,
Ten Boer

branchgroep kosters

Dhr. T. (Teus) Kooij
Werkendam

Ook als u niet meer betaald werkt, is CNV er voor u

Bent u gepensioneerd en/of krijgt u AOW? Het CNV komt op voor uw belangen. In Den Haag, in de pensioenfondsbesturen, maar ook steeds vaker dicht bij u in de buurt met concrete hulp, bijvoorbeeld bij de ondersteuning van het WMO-keukentafelgesprek met uw gemeente. Het CNV heeft daarbij oog voor úw belangen, maar ook voor die van de generaties na u!

Voor meer informatie alsmede een overzicht van de activiteiten kijkt u op de website CNV Senioren.

 

Contactpersoon

Jan Franken
Bestuurder Relatie & Advies
j.franken@cnv.nl
06-4815 1289