Reclassering Cao

Contactpersoon

Gabriëlla Buisman
Onderhandelaar CAO Reclassering
g.buisman@cnv.nl
06-1234 8456

Voor wie

Alle werknemers werkzaam bij Reclassering Nederland en onderdeel Jeugdbescherming en Reclassering van het Leger des Heils.

Looptijd

 

1 januari 2018 tot 31 december 2019

Loon

 

Structureel:
2% per 1 januari 2018

3% per 1 januari 2019

Verder

 

  • Generatiepact: de regeling is wegens succes verlengd tot en met 2021.
  • Communicatie van de cao regelingen naar levensfase, zodat werknemers optimaal geïnformeerd zijn en gebruik kunnen maken van de faciliteiten
  • Reiskostenvergoeding is aangepast, waarbij vergoeding voor woon-werk verkeer uitgebreid van 36 naar 46 km. per dag.

Rol CNV Zorg & Welzijn

CNV is een van de twee werknemerspartijen die onderhandelen over de cao Reclassering. We maken ons sterk voor onderwerpen die door leden van CNV worden aangedragen. In deze cao was bijvoorbeeld het laten aansluiten van de cao op de levensfasen van werknemers een van onze speerpunten.