Werken bij Reclassering

Elk lid van CNV Zorg & Welzijn dat werkt bij de Stichting Reclassering Nederland of bij de afdeling Reclassering van het Leger des Heils maakt deel uit van de landelijke groep CNV Reclassering.

Werken bij de Reclassering

Als je bij de Reclassering werkt, werk je met daders en verdachten. De Reclassering geeft adviezen over straf en begeleiding en traint daders in beter gedrag, houdt toezicht op hun handelen en organiseert werk en leerstraffen. Verder is er veel aandacht voor de begeleiding naar terugkeer in de samenleving.

Landelijke groep

De belangrijkste taak van de landelijke groep Reclassering is om samen met de bestuurder/onderhandelaar inhoud te geven aan de vertaling van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de CAO Reclassering. De basis daarvoor ligt bij het vierjarige beleidsprogramma van CNV Zorg & Welzijn en de arbeidsvoorwaardennota van het CNV die jaarlijks wordt vastgesteld. Bij de aansturing van de landelijke groep Reclassering wordt de bestuurder ondersteund door een adviseur en een landelijke kadergroep Reclassering. De landelijke kadergroep komt tenminste drie maal per jaar bijeen om zaken te bespreken die betrekking hebben op de CAO Reclassering en op de ontwikkelingen die zich binnen het werkgebied van de reclassering voordoen. De landelijke kadergroep is naast de ledenvergadering een belangrijk adviesorgaan bij de totstandkoming van de CAO Reclassering.

Invloed

Leden van CNV Zorg & Welzijn die werken bij Reclassering Nederland of de afdeling reclassering van het Leger des Heils kunnen invloed uitoefenen op de CAO Reclassering. Voordat de CAO-onderhandelingen beginnen wordt een inzet vastgesteld. Deze wordt in concept aan de leden voorgelegd. Leden kunnen onderwerpen schrappen of toevoegen.