Sanquin Cao

Header-Image

Contactpersoon

Karel Nugteren en Albert Spieseke (foto)|
Onderhandelaars CAO Sanquin
a.spieseke@cnv.nl
06-5138 0759

Sanquin levert producten en diensten, verricht wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen, bij- en nascholing.

Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Stichting Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de bloedvoorziening en bevordert transfusiegeneeskunde.

De CAO Sanquin geldt voor alle medewerkers van Sanquin. CNV Zorg & Welzijn maakt in CAO's afspraken over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.