Sociaal werk Cao

Voor wie

 

Alle werknemers in de sector Sociaal Werk.

Looptijd

 

1 april 2017 tot 30 juni 2019

Loon

 

Structureel:

Per 1 juli 2017 1.65% per juli 2018 2%. uitkering van bruto 0,5% van 12 keer het voor hem geldende salaris op 1 januari 2019, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, maar exclusief ORT. De bodem vakantietoeslag wordt per 1 juli 2017 verhoogd naar € 160,87 en per 1 juli 2018 naar € 164,09. De bodem eindejaarsuitkering wordt per 1 juli 2017 verhoogd naar € 95,99 en per 1 juli 2018 naar € 97,91.

Rol CNV Zorg & Welzijn

Het actie-programma professionalisering WMD is een nieuw Beroepscompetentieprofiel vastgesteld, een beroepscode ontwikkeld voor de sociaal werker en de mogelijkheid om je vrijwillig te registreren via Registerplein. Daarnaast heeft CNV er voor gezorgd dat er een Ethische Commissie wordt ingericht waar je terecht kan als je tegen dilemma’s aanloopt die je graag wil bespreken. Ook kan de Ethische Commissie een klacht onderzoeken en daar een advies over geven.

App Cao Sociaal werk

 

Contactpersoon

Lizelotte Smits
Onderhandelaar CAO Sociaal Werk
l.smits@cnv.nl
06-51428925