Sociaal werk Cao

Contactpersoon

Marco Dons
Onderhandelaar CAO Sociaal Werk
m.dons@cnv.nl
06-5124 4021

Voor wie

 

Alle werknemers in de sector Sociaal Werk.

Looptijd

 

1 juli 2019 tot 1 juli 2021

Loon

 

  • een loonstijging van 3,25% met ingang van 1 september 2019
  • een loonstijging van 3,25% per 1 juli 2020
  • een gelijke verdeling van de pensioenpremie voor werknemer en werkgever gaat in per 1 september 2019
  • De bodembedragen voor de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering worden op 1 september 2019 en 1 juli 2020 ook met 3,25 % verhoogd.

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads