Werken in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Werkgever is de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is MO-groep en sectorfonds is het FCB, Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. CNV W&MD heeft aandacht voor de omstandigheden op de werkvloer en goede arbeidsvoorwaarden. CNV Zorg & Welzijn heeft een gezamenlijke Landelijke Groep (LGB) voor de sectoren Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.

De sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit 1.800 organisaties waar bijna 70.000 mensen werken. Ze bieden een variëteit aan maatschappelijke diensten en voorzieningen.

Werken in de W&MD

Kiezen voor een baan in de welzijnssector wil zeggen dat je graag mensen ondersteunt bij het vinden of hervinden van hun weg in de samenleving. Het is belangrijk om daarbij zelf stevig in de schoenen te staan. Sociale partners spannen zich in om het werken in de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zo aantrekkelijk mogelijk te maken en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Hiervoor zijn onder andere afspraken gemaakt in de CAO en in arboconvenanten.

Meditatie in W&MD

'Werknemers die mediteren zien verbeteringen in de concentratie, het (zelf)bewustzijn, de mentale en vitale conditie en de werktevredenheid'. Dat zijn resultaten van de pilot ‘Meditatie op de werkvloer’ die in opdracht van CAO partijen (waaronder CNV Zorg & Welzijn) bij de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is uitgevoerd. Met deze pilot wilden partijen nagaan of (en onder welke voorwaarden) de veronderstelde effecten van meditatie als (gezondheids)managementinstrument in de praktijk waar te nemen zijn. De CAO partijen concluderen op grond van de resultaten van de pilot dat regelmatige meditatie als één van de instrumenten kan worden ingezet om gezondheidsmanagement in de organisatie praktisch vorm te geven.