Sociaal werk Cao

Leden van CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met de nieuwe CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Dit betekent dat de werknemers met terugwerkende kracht vanaf 1 april tot 1 juli 2019 een cao hebben met een loonontwikkeling van 3.65% over de looptijd.

In de CAO voor medewerkers bij welzijn & maatschappelijke dienstverlening heeft CNV Zorg & Welzijn afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Heb je een vraag over cao's? Ga dan naar onze pagina over veelgestelde vragen over cao's.

De cao en de loonschalen staan in de downloads hieronder.

App Cao Sociaal werk

 

Contactpersoon

Lizelotte Smits
Onderhandelaar CAO Sociaal Werk
l.smits@cnv.nl
06-51428925