Ambulancezorg Cao

Header-Image

CAO Ambulancezorg 2019 is een feit

De CAO Ambulancezorg 2019 is een feit. Hierdoor krijgen jij en je collega’s, zoals afgesproken in de ambulancesector per 1 januari 2019, onder meer een forse verbetering van het structurele loon en een flinke verhoging van de vergoeding reiskosten woon/werk verkeer naar 19 cent/km. Volgens de CAO wordt aan jou en je collega’s de eenmalig uitkering van 4% van het bruto jaarsalaris deze maand uitbetaald.

De CAO is algemeen verbindend verklaard (AVV). Doel van de AVV is om alle huidige en toekomstige Regionale Ambulancevoorzieningen onder de werkingssfeer van de CAO te brengen om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en marktwerking te voorkomen.

Lees hier het laatste nieuws van de CAO-Ambulancezorg tafel

Update 12 december 2019: Uitkomst functieonderzoek FWG en stand van zaken overleg cao Ambulancezorg

Ambulanceverpleegkundigen worden gewaardeerd in functiegroep 60. Dit is het voorlopige resultaat van FWG-onderzoek uitgevoerd in opdracht van cao-partijen CNV Zorg & Welzijn en Ambulancezorg Nederland. Dit betekent dat, na definitieve indeling, ambulanceverpleegkundigen er in salarisperspectief structureel 14% op vooruitgaan.

Het werken in de sector ambulancezorg is teamwork. Het is belangrijk dat iedereen die werkt in de zorg een actuele functieomschrijving krijgt met daarbij een passende waardering. Dit is aanleiding geweest om in de huidige cao Ambulancezorg afspraken te maken voor een onderzoek naar 7 sleutelfuncties in de sector ambulancezorg.

Het onderzoek is uitgevoerd door FWG (Functie Waarderings Gezondheidszorg). De voorlopige indelingen van het FWG-onderzoek naar de sleutelfuncties zijn:
Zorgambulancebegeleider FG 40
Ambulancechauffeur FG 45
Ambulanceverpleegkundige FG 60
Chauffeur zorgambulance FG 35
Uitgiftecentralist (niet-verpleegkundige) FG 40
Verpleegkundig centralist FG 50
Zorgambulance verpleegkundige FG 45

Cao-partijen hebben afgesproken dat de medewerkers altijd hun huidige salarisperspectief behouden. De implementatie van FWG vindt in 2020 plaats. Bij een hogere indeling wordt deze, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2020 doorgevoerd. Klik hier voor veelgestelde vragen.

Cao-overleg 2020
Cao-partijen willen eerst de afspraken uit de huidige cao die loopt tot 1 januari 2020 zorgvuldig afronden. Daarna zal het formele overleg starten voor een nieuwe cao.

Vragen?
Vragen of opmerkingen kun je mailen naar Marco Dons, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV Zorg & Welzijn: m.dons@cnv.nl

Agenda

mrt 07
mrt 10

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers

Contactpersoon

Marco Dons
Onderhandelaar CAO Ambulancezorg
m.dons@cnv.nl
06-51244021