Ambulancezorg Cao

Header-Image

CAO Ambulancezorg 2019 is een feit

De CAO Ambulancezorg 2019 is een feit. Hierdoor krijgen jij en je collega’s, zoals afgesproken in de ambulancesector per 1 januari 2019, onder meer een forse verbetering van het structurele loon en een flinke verhoging van de vergoeding reiskosten woon/werk verkeer naar 19 cent/km. Volgens de CAO wordt aan jou en je collega’s de eenmalig uitkering van 4% van het bruto jaarsalaris deze maand uitbetaald.

Algemeen verbindend verklaren CAO

Het algemeen verbindend verklaren (AVV) van de CAO Ambulancezorg is bij het ministerie aangevraagd. Doel van het AVV is om alle huidige en toekomstige Regionale Ambulancevoorzieningen onder de werkingssfeer van de CAO te brengen om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en marktwerking te voorkomen. Vooruitlopend op de AVV passen de werkgevers voor iedereen de CAO Ambulancezorg toe.

Agenda

do 23

CNV Zorg & Welzijn op de Libelle Zomerweek

mei 23 | 10:00 - mei 29 | 18:00
jun 03

Event Druk of Geluk

juni 3 | 16:00 - 18:00

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers

Contactpersoon

Marco Dons
Onderhandelaar CAO Ambulancezorg
m.dons@cnv.nl
06-51244021