Ambulancezorg Cao

Header-Image

De CAO Ambulancezorg geldt voor alle medewerkers in de sector ambulancezorg waaronder bijvoorbeeld ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen én centralisten. In de CAO staan onder meer afspraken over salaris, toeslagen, vergoedingen, behoud van werkgelegenheid en ort doorbetaling tijdens vakantieverlof.

Vragen over CAO's? Kijk dan op onze pagina veelgestelde vragen bij CAO.

  • Looptijd: tot 1 januari 2019

De sectorgroep Ambulancezorg CNV wil de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid bij haar collega's en leden van CNV positief beïnvloeden om zo bij collega's en leden zelfredzaamheid op het gebied van werk en inkomen te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid zal mede daarom de komende tijd een leidraad zijn voor de sectorgroep. Uiteindelijk gaat het bij duurzame inzetbaarheid natuurlijk ook over goed werkgeverschap. Dit betreft onder meer het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van werknemers, zorgen voor een open organisatiecultuur en goede arbeidsvoorwaarden in de Ambulancezorg. Als lid van de sectorgroep Ambulancezorg CNV kun je een beroep te doen op buitengewoon vakbondsverlof. Interesse? Kijk dan ook hier.

Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers

Laatste nieuws

Contactpersoon

Marco Dons
Onderhandelaar CAO Ambulancezorg
m.dons@cnv.nl
06-51244021