Fokus Cao

 

Hieronder uitleg over de cao Fokus. De punten die door Fokus-medewerkers zijn ingebracht hebben we in onze ledengroep besproken. Hieruit is onze inzet bepaald bij de cao-onderhandelingen. Wij hebben veel ingebrachte punten kunnen realiseren.

In het kort de belangrijkste punten:

  • Structurele loonsverhoging van 1,7%.
  • De ORT-toeslag over de vakantieuren wordt vergoed over de laatste 5 jaar.
  • Moet je vaker op een dag naar je werkplek reizen, krijg je nu een vergoeding als je daardoor de 10 km. overschrijdt.
  • Tegemoetkoming kledingkosten voor ADL‘ers.
  • 40 jaar jubileumtoelage wordt in de cao opgenomen.
  • De tekst over contractverhoging is aangescherpt.
  • Aankoop extra vakantiedagen is mogelijk gemaakt.

Verder zijn er teksten gemaakt voor de jaarurensystematiek. De jaarurensystematiek vloeit voort uit een eerdere cao-afspraak en is nu goed geregeld in de cao.  Ook heeft de input van jullie geleid tot goede teksten. Zo is opgenomen dat indien je extra uren draait, omdat Fokus vraagt op korte termijn hen ter wille te zijn, je zelf bepaalt of deze worden uitbetaald of worden meegerekend voor de jaaruren systematiek.  Ook hebben we ervaringen met andere cao’s gebruikt om in de cao Fokus  duidelijk op te nemen dat je zo dicht mogelijk bij je arbeidscontract wordt ingeroosterd. Dit moet voorkomen dat je extreme verschillen ziet in een jaar. Als voorbeeld:  in januari werk je bijna niet en in september werk je het dubbele. Dat kan dus niet volgens de cao. Ook als Fokus je te weinig uren op jaarbasis aanbiedt, worden op het eind van het jaar de minuren kwijtgescholden. In de cao is ook opgenomen de volgordelijkheid van de afschrijving van vakantiedagen. Hier was vaak onduidelijkheid over. Ten aanzien van het derde WW-jaar is opnieuw bevestigd dat dit geregeld gaat worden voor de Fokus-werknemers. Dit gaan wij doen voor 1 juli 2017. Daarvoor moet, zoals nu onze informatie verluidt, over 2017 0,1 procent op jaarbasis premie worden betaald over het jaarinkomen van een werknemer. Uit de achterban is duidelijk naar voren gekomen dat werknemers dit geregeld willen hebben.

In de cao is nu geregeld dat je met terugwerkende kracht  de misgelopen ORT-toeslag (over de vakantieuren) van de afgelopen vijf jaar terugkrijgt. Dit is een van de eerste cao’s die dat goed regelt zonder mitsen en maren. De individuele medewerker hoeft dus nu niet meer een claim in te dienen, maar krijgt deze conform de cao.

Download de cao

Diverse downloads

Contactpersoon

Hillebrandt Aardema
Onderhandelaar CAO Fokus
h.aardema@cnv.nl
06-51244016