Cao gehandicaptenzorg

Header-Image

Voor wie

Alle werknemers in de sector Gehandicaptenzorg.

Looptijd

1 januari 2017 tot 11 april 2019

Loon

Structureel:
Per 1 oktober 2017 worden de salarissen verhoogd met 1,3%. Per 1 juni 2018 worden de salarissen verhoogd met 2,1%. Per 1 januari 2019 stijgen de salarissen nogmaals met 0,5%.

Incidenteel:
In december 2017 wordt een eenmalige krijgen alle werknemers in de gehandicaptenzorg een eenmalige uitkering van 0,8%.

Verder

 

  • Compensatie voor onregelmatigheidstoeslag over verlofuren van 2012 tot en met 2016. Infographic onderzoek onregelmatig werken StAG - december 2017
  • Afspraken om de veiligheid van medewerkers te vergroten: de ‘VeiligPlus-aanpak’ aan, die ondersteuning biedt aan teams die een veilige dialoog willen voeren over veiligheid, agressie en werkdruk
  • Cao-app met verduidelijkingen en een toelichting.
  • Afspraken over het onderzoeken van generatiebeleid, versterking van medezeggenschap, en over invoering van gewijzigde FWG-procedures.

Rol CNV Zorg & Welzijn

CNV wilde eigenlijk een vernieuwende cao met meer afspraken op lokaal niveau, bijvoorbeeld over arbeidstijden, dienstroosters, reiskosten, flexibele inzet en vooral ophalen en toetsen van afspraken bij leden en niet leden. Helaas bleek de tijd voor dit type afspraken nog te vroeg en konden de voorstellen niet rekenen op draagvlak bij andere cao partijen. CNV  Zorg & welzijn is zich ervan bewust dat vernieuwing niet door één partij kan worden afgedwongen, maar door alle partijen moet worden gedragen. Daarom heeft CNV zich aangesloten bij het huidige akkoord. Dat neemt niet weg dat wij blijven streven naar een cao die n iet alleen beschermt, maar ook recht doet aan de zeggenschap en professionaliteit van alle werknemers in de gehandicaptenzorg.

Contactpersoon

Aaldert Mellema
Onderhandelaar CAO Gehandicaptenzorg
a.mellema@cnv.nl
06-51244029