Huisartsenzorg Cao

CAO Huisartsenzorg

Voor wie

 

Alle werknemers in de sector Huisartsenzorg, in de dagpraktijk of op een huisartsenpost.

Looptijd

 

1 maart 2017 tot 1 maart 2019

Loon

 

Structureel:
Per 1 september 2017 een salarisverhoging van 2%. Per 1 juli 2018 een salarisverhoging van 1,5%

Incidenteel:
December 2017 0,5% van het jaarsalaris. December 2018 0,5% van het jaarsalaris.

Verder

 

  • Werkoverleg met alle collega’s is door de openingstijden van de praktijk vaak lastig. Wanneer er een overleg buiten deze openingstijden plaatsvind ontvang je hiervoor het gebruikelijke loon en eventuele reiskosten.
  • Niet gebruikte scholingsuren kunnen door de werknemer ingezet worden voor andere passende opleidingen.
  • Met plezier je werk blijven doen en dat ook in de toekomst kunnen blijven doen (duurzame inzetbaarheid) zal in de komende periode uitwerking krijgen voor de cao.

Rol CNV Zorg & Welzijn

Ontwikkeling van werknemers zien wij als belangrijke voorwaarden voor met plezier aan het werk blijven. Afspraken over scholing en duurzame inzetbaarheid dragen hieraan bij.

Agenda

Er zijn op dit moment geen events gepland

Contactpersoon

Raymond Meenink
Onderhandelaar CAO Huisartsenzorg
r.meenink@cnv.nl
06-51102222