Huisartsenzorg Cao

In de CAO Huisartsenzorg staan afspraken over de loonontwikkeling, het scholingsbeleid, de oprichting van een sociaal fonds en een collectieve verzekering tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De CAO Huisartsenzorg geldt voor doktersassistenten, praktijkassistenten, praktijkondersteuners en apotheekmedewerkers die in dienst zijn bij een huisarts. Vragen over CAO's? Kijk dan op de pagina veelgestelde vragen.

Gezamenlijke inspanning van partijen

CNV Zorg & Welzijn, andere bonden en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Vereniging van Huisartsenposten (VHN) hebben gezamenlijk de CAO afgesloten.

Functiewaardering huisartsenzorg

De Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen. Binnen de huisartsenzorg zijn onderstaande referentiesfuncties gedefinieerd. Een referentiefunctie is een referentiepunt voor functies die in de huisartsenzorg voorkomen.

Contactpersoon

Raymond Meenink
Onderhandelaar CAO Huisartsenzorg
r.meenink@cnv.nl
06-51102222