Sociaal fonds Huisartsen opgericht

Fonds gaat instroom ondersteuners bevorderen

Werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV, NVDA, NVvPO en werkgeversorganisaties  LHV en VHN hebben de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) opgericht.

Het sociaal fonds gaat activiteiten ontwikkelen en bevorderen op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid in de huisartsenzorg, omdat er een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners dreigt. Om dit goed aan te kunnen pakken is een gedegen en structurele aanpak nodig, volgens de partijen.

Stageplaatsen

Eén van de redenen van het dreigende tekort is dat er te weinig stageplaatsen zijn. Met als gevolg dat er te weinig doktersassistenten instromen. Daarom investeert het sociaal fonds als eerste in een tegemoetkoming in de kosten van de stagevergoeding. Huisartsenpraktijken en -posten die stageplaatsen aanbieden kunnen hiervoor voortaan een vergoeding aanvragen bij het fonds. Hun inspanningen komen immers de hele beroepsgroep ten goede.

Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemers en werkgevers. Voorzitter is Leon Vincken, namens de VHN. Om de activiteiten te bekostigen betalen huisarts werkgevers en huisartsenposten een vaste bijdrage van 0,8% van de brutoloonsom van hun personeel. Dit is vastgelegd in de huidige CAO Huisartsenzorg. Vincken: “Het sociaal fonds is een belangrijke investering in de toekomst van de huisartsenzorg, want hiermee bevorderen we dat huisartsen ook in de toekomst kunnen rekenen op voldoende en professionele ondersteuning.  En een goede ondersteuning is essentieel in de moderne huisartsenpraktijk en op de posten”.

* Partijen: Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging voor praktijkondersteuners (NVvPO), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de VHN (Verenigde Huisartsenposten Nederland), CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV.