Kraamzorg Cao

Header-Image

Kraamverzorgenden die lid zijn van CNV Zorg & Welzijn vallen onder de landelijke groep VVTK, Verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis- en kraamzorg.

Sociale partners binnen het Sociaal Overleg Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT), hebben de branche-erkenning geregeld voor de verkorte opleiding tot kraamverzorgende. Hierdoor kunnen leerlingen via verkorte leren-werken routes worden opgeleid tot erkende kraamverzorgenden. Klik hier voor het Beroepscompetentieprofiel Kraamzorg.

Kraamzorg is een prachtig vak

Maar met de magere arbeidsvoorwaarden die er nu zijn, lopen we het risico dat heel veel kraamverzorgenden de sector gaan verlaten. “We moeten deze mensen serieus nemen in hun vak”, aldus CNV Zorg & Welzijn voorzitter Anneke Westerlaken. “Want ze zijn ontzettend belangrijk!” Ze praat er over met haar zwangere collega Iris.

Wil jij ook een eerlijk loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden? Sluit je aan bij CNV Zorg & Welzijn. Word lid!

Kwaliteit branche-erkende verkorte kraamopleiding

Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de branche-erkende verkorte kraamopleiding. Uit het onderzoek blijkt dat zowel kraamzorgorganisaties als kraamverzorgenden op veel punten tevreden zijn over de kwaliteit van de branche-erkende verkorte opleiding kraamzorg. Lees meer.

Opleiding

Er zijn verschillende opleidingen voor kraamverzorgende. Download het document met meer informatie.
Kijk ook op de speciale website voor opleidingen voor kraamverzorgenden.

Marktwerking

De kraamzorg is de eerste zorgbranche waar marktwerking is ingevoerd. CNV Zorg & Welzijn heeft altijd op het standpunt gestaan dat de gevolgen van marktwerking niet op het personeel mogen worden afgewenteld. In de afgelopen jaren is dit toch gebeurd. De kwaliteit van de kraamzorg staat onder druk, ook doordat fulltime contracten nauwelijks meer mogelijk zijn. Jongeren beginnen niet aan de kraamzorgopleiding, omdat zij van een salaris van een parttime contract niet kunnen rondkomen. Kortom, aan de instroom en het behoud van het personeel schort het nogal.

Hieronder de reactie van de klankbordgroep op de aankondiging van de NZA de tarieven voor de kraamzorg vrij te geven:

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) heeft de minister van Volksgezondheid geadviseerd om de tarieven van de eerstelijns verloskunde en ​kraamzorg vanaf januari 2014 vrij te geven.

De NZA vind dat de geboortezorg ​klaar is voor de vrije tarieven, de betaalbaarheid en de kwaliteit zijn voldoende ​gewaarborgd. De NZA gaat ervan uit dat de vrije tarieven de kraamzorg kunnen ondersteunen en ​dat er in tijd van schaarste een betere beloning is weggelegd voor de kraamverzorgster.

​Ten koste van kraamverzorgsters
De klankbordgroep Kraamzorg van CNV Publieke Zaak deelt die mening niet. Als de tarieven worden vrijgelaten gaat ​dit ten koste van de kraamverzorgsters. Er zal worden geconcurreerd op de tarieven, waarbij meestal de goedkoopste aanbieder wint. Werkgevers bereiken dat goedkope aanbod door te besparen op loon en arbeidsvoorwaarden. Zo gaan de kraamverzorgenden de prijs voor het bieden onder de kostprijs betalen. Vrije tarieven drijven de prijs meestal op (kijk maar naar de tandartstarieven vorig jaar), maar hebben een negatief effect op de lonen van de werknemers. ​Vrije tarieven resulteren niet in betere, maar in slechtere beloning voor de kraamverzorgster.

Personeelstekort

Uit een enquête onder kraamzorgleden van CNV Zorg & Welzijn blijkt dat een merendeel van de respondenten meer uren werkt dan het aantal waar ze voor aangenomen zijn. Ook geven ze aan graag structureel meer uren te willen werken. CNV Zorg & Welzijn is er dan ook voorstander van om eerst binnen de eigen branche na te gaan wat de mogelijkheden zijn om het personeelstekort op te lossen, voordat uit andere sectoren mensen worden ingezet. Immers in de verplegende en verzorgende sectoren wordt de komende jaren ook een groot personeelstekort verwacht.

CAO

2017-Cao-Kraamzorg

Contactpersoon

Karin Kasper
Onderhandelaar voor de cao kraamzorg
Contact met CNV klankbordgroep Kraamzorg?
Mail naar vvt@cnv.nl.