Cao Kraamzorg

Header-Image

 

Voor wie

 

Alle werknemers in de sector Kraamzorg.

Looptijd

 

1 januari 2018 tot 1 januari 2020

Loon

 

Structureel:

Per 1 april 2018 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1%, -Per 1 oktober 2018 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1,5%, -Per 1 januari 2019 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1,5%, -Per 1 mei 2019 worden de salarisschalen en de salarissen verhoogd met 1,75%. Hierbij komt de totale loonsverhoging voor deze cao 2018-2019 op 5,75%.

 

Verder

 

  • Scherpere controle op naleving van de cao
  • Vergoeding van 1e en 2e jaars leerlingen worden met 10% verhoogd
  • Er komt een onderzoek naar: Duurzame Inzetbaarheid, roosteren, verzuim- en wachtdiensten binnen de kraamzorg als basis voor de volgende cao
  • Wachtdienstregeling is teruggebracht naar 2x8 uur

Rol CNV Zorg & Welzijn

Mede door toedoen van CNV Zorg & Welzijn zijn eindelijk duidelijke afspraken gemaakt over de naleving van de arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt is die naleving te waarborgen en daartoe is o.m. een zgn. Interpretatie Commissie ingesteld. Er wordt hiervoor een plan van aanpak opgesteld. CNV Zorg & Welzijn heeft daarnaast ingezet op goede afspraken over duurzame inzetbaarheid. Het resultaat is dat er al in  2018 een onderzoek plaatsvindt om op een juiste wijze duurzame inzetbaarheid in te zetten. In 2018/2019 zal hieraan verdere invulling worden gegeven. De deelonderwerpen welke in het onderzoek worden meegenomen zijn:

-Oorzaken en terugdringen van verzuim
-Belasting en belastbaarheid
-Fit naar je pensioen
-Onregelmatige werktijden in de kraamzorg

Beter communiceren met ouders?

Ontdek hoe jouw collega's gesprekken met ouders voorbereiden.

Kraamzorg is een prachtig vak. We hebben daar wel goede arbeidsvoorwaarden bij nodig.

Maar met de magere arbeidsvoorwaarden die er nu zijn, lopen we het risico dat heel veel kraamverzorgenden de sector gaan verlaten. “We moeten deze mensen serieus nemen in hun vak”, aldus CNV Zorg & Welzijn voorzitter Anneke Westerlaken. “Want ze zijn ontzettend belangrijk!” Ze praat er over met haar zwangere collega Iris.

Wil jij ook een eerlijk loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden? Sluit je aan bij CNV Zorg & Welzijn. Word lid!

 

Cao 2018-2019

Belangrijk! In verband met de AVV aanvraag hebben we een aantal foutjes in de cao aan (moeten) passen. Het gaat hierbij om:
• Artikel 1 lid 10 a: Echtgeno(o)t(e) in plaats van echtgenoot
• Artikel 4.6 lid 3: verwijzing naar artikel 4.3 lid 5 ipv artikel 4.3 lid 6.
• Artikel 8.1 lid 3: achter gedachtestreepje 2 en 3 toegevoegd: maar tenminste het voor jou geldende wettelijk minimum(jeugd)loon
Artikel 11.1 lid 2: verwezen naar nieuwere versie van “fusiegedragsregels” 2015 ipv 2000

Contactpersoon

Karin Kasper
Onderhandelaar voor de cao kraamzorg
Contact met CNV klankbordgroep Kraamzorg?
Mail naar servicebureau@cnv.nl