De groep kraamzorg

Taken van de groep kraamzorg

  • Bewaakt de professionalisering van de beroepen in de kraamzorg door het signaleren van en meedenken over kwaliteitsontwikkelingen, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdenken in de sector;
  • Denkt mee over kwaliteitsaspecten;
  • Adviseert de bestuurder Karin Kasper van CNV Zorg & Welzijn over standpunten en vraagstukken aangaande kwaliteit.

Binnen deze taakstelling wordt onder het begrip kwaliteit verstaan zowel de kwaliteit ten aanzien van de zorgvragers (kwaliteit van zorg), als de kwaliteit ten aanzien van de kraamverzorgenden (kwaliteit van de arbeid). Daarbij ligt in eerste instantie de nadruk op de kwaliteit ten aanzien van kraamverzorgenden. Dit heeft uiteraard een directe relatie met de kwaliteit van zorg die kraamverzorgenden aan zorgvragers kunnen bieden.

Door discussie, standpuntbepaling en advies wil de groep kraamzorg bijdragen aan de professionalisering van het beroep van kraamverzorgenden.

Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen met de onderhandelaar Karin Kasper. De groep kraamzorg heeft korte lijnen met haar en koppelt vragen van leden terug naar haar, die zij weer kan gebruiken met haar overleggen met werkgevers.

Leden van de groep kraamzorg

Naam Commissiefunctie Beroep Instelling
Lianne van Belzen Voorzitter Kraamverzorgende De Prov. Kraamzorg Zeeland
Silvia Duyster Vice-voorzitter
groepslid
Kraamverzorgende De Kraamvogel
Ginette ter Wal 2e onderhandelaar  groepslid Kraamverzorgende De Kraamvogel
Anita Verhulst Notulist
groepslid
Kraamverzorgende De Waarden
Gerda de Koning groepslid Kraamverzorgende De Waarden
Ingrid Wortel groepslid Kraamverzorgende De Waarden