De groep kraamzorg

Taken van de groep kraamzorg

  • Bewaakt de professionalisering van de beroepen in de kraamzorg door het signaleren van en meedenken over kwaliteitsontwikkelingen, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdenken in de sector;
  • Denkt mee over kwaliteitsaspecten;
  • Adviseert de bestuurder Marco Dons, bestuurder arbeidsvoorwaarden, over standpunten en vraagstukken aangaande kwaliteit.

Binnen deze taakstelling wordt onder het begrip kwaliteit verstaan zowel de kwaliteit ten aanzien van de zorgvragers (kwaliteit van zorg), als de kwaliteit ten aanzien van de kraamverzorgenden (kwaliteit van de arbeid). Daarbij ligt in eerste instantie de nadruk op de kwaliteit ten aanzien van kraamverzorgenden. Dit heeft uiteraard een directe relatie met de kwaliteit van zorg die kraamverzorgenden aan zorgvragers kunnen bieden.

Door discussie, standpuntbepaling en advies wil de groep kraamzorg bijdragen aan de professionalisering van het beroep van kraamverzorgenden.

Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen met Marco Dons, bestuurder arbeidsvoorwaarden. De groep kraamzorg heeft korte lijnen met hem en koppelt vragen van leden terug naar hem, die hij weer kan gebruiken met zijn overleggen met werkgevers.

Leden van de groep kraamzorg

Naam Commissiefunctie Beroep Instelling
Lianne van Belzen Voorzitter Kraamverzorgende De Prov. Kraamzorg Zeeland
Silvia Duyster Vice-voorzitter
groepslid
Kraamverzorgende De Kraamvogel
Ginette ter Wal 2e onderhandelaar  groepslid Kraamverzorgende De Kraamvogel
Anita Verhulst Notulist
groepslid
Kraamverzorgende De Waarden
Gerda de Koning groepslid Kraamverzorgende De Waarden
Ingrid Wortel groepslid Kraamverzorgende De Waarden
Moni Westenbrink groepslid Kraamverzorgende Kraamzorg Kleine Amsterdammer
Gea Baks Gommer groepslid Kraamverzorgende ZIN Kraamzorg Noord Oost
Ellie Kalkman groepslid Kraamverzorgende Kraamzorg Madelief
Paulien Stokkel groepslid Kraamverzorgende Kraamzorg de Waarden
Pia Hendriksma groepslid Kraamverzorgende Naviva Kraamzorg