Persoonlijk budget

Er zijn in Nederland acht Universitaire Medische Centra (UMC's). In totaal werken daar 80.000 werknemers die onder de CAO UMC vallen. De UMC's vallen onder de pensioenregeling ABP. Voor de leden van CNV Zorg & Welzijn die bij een UMC werken is er de sectorgroep CNV UMC.

UMC Persoonlijk Budget

Als je bij het UMC werkt krijgt je een persoonlijk budget dat je kunt investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit geldbedrag is een percentage van het salaris. Het persoonlijk budget is bedoeld voor persoonlijke ontwikkelingswensen en staat los van de scholingsafspraken zoals die in de CAO zijn vastgesteld. Het persoonlijk budget is een aanvulling op het scholingsbudget. Er zijn brochures beschikbaar: 'Persoonlijk Budget - een introductie' EN 'Persoonlijk Budget - afspraken in de CAO'.

UMC Arbeidsongeschiktheid

CNV Zorg & Welzijn heeft meegewerkt aan de samenstelling van twee brochures over arbeidsongeschiktheid in het UMC. Het gaat om de brochures: 'Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?' en 'Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid in het UMC'.

UMC Ontslag

'Ontslag uit het UMC, wat nu?' is de titel van een brochure die in samenwerking met de vakbonden gemaakt is. In de brochure staan antwoorden op vragen bij (dreigende) werkloosheid. Wat zijn jouw rechten en plichten en wat zijn de financiële gevolgen. Ook staan er handige adressen in de brochure.

UMC Werkloosheidsregeling

Er is een UMC Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling met meer informatie over werkloosheid.