Sectorgroep CNV UMC

Er zijn vacatures in het SGB UMC’s. Door pensionering of door drukke eigen werkzaamheden is een aantal UMC’s al enige tijd nauwelijks of niet vertegenwoordigd in de landelijke groep. Hierdoor komt het voortbestaan van het SGB UMC in gevaar.

In de acht Universitair Medische Centra zijn meer dan 65.000 personen werkzaam. De UMC's behoren tot de eerste onderwijssector die zelfstandig de arbeidsvoorwaarden heeft vastgesteld. Zij zijn vanaf 1995 een zelfstandige overheidssector met een eigen CAO/rechtspositieregeling. Deze wordt door de vakbonden, waaronder CNV Zorg & Welzijn met de werkgever, de NFU, afgesloten.

Het Sectorgroepsbestuur CNV UMC’s vertegenwoordigt de leden van CNV Zorg & Welzijn, die werken in de UMC’s. Het SGB adviseert en informeert de vereniging en de bestuurder/CAO-onderhandelaar. De leden koppelen informatie uit het SGB terug aan de leden in de eigen instelling. Het SGB is daarmee een belangrijke schakel tussen de vereniging en het werkapparaat.

Welke onderwerpen komen op tafel?

Vanzelfsprekend wordt de inzet voor iedere nieuwe CAO onderhandelingsronde in het SGB voorbereid. Verder houdt het SGB zich bezig met arbeidsvoorwaardelijke zaken zoals functiewaardering (Fuwavaz), het (extra) persoonlijke budget, sociale wetgeving: Werkloosheidsregeling, arbeidsongeschiktheid,werktijdenregeling. Verder: de vernieuwingsagenda, zorgverzekeringen en de pensioenregeling. Ook het functioneren van de eigen vakbond komt natuurlijk aan de orde. De lijst kan nog verder aangevuld worden maar deze opsomming geeft een goed beeld van de diversiteit aan onderwerpen waarover je kunt meedenken en meepraten.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken enthousiaste leden van CNV Zorg & Welzijn, die werkzaam zijn in een UMC: Je hebt interesse voor vraagstukken in de zorgsector en de UMC’s in het bijzonder. Je hebt belangstelling om actief deel te nemen op landelijk niveau. Je signaleert en reageert op ontwikkelingen binnen jouw UMC. Je bent in staat om deel te nemen aan circa 5 vergaderingen per jaar. Je gaat een goed onderbouwde inhoudelijke discussie niet uit de weg.

Nuttig, lid zijn van het SGB?

Zeker, je krijgt inzicht in de afgesloten CAO, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsmarkt, in pensioenregelingen en niet in de laatste plaats in ontwikkelingen in andere UMC’s. Als kaderlid krijg je van jouw werkgever vrijstelling voor de gemaakte uren. Er zijn scholingsmogelijkheden en je ontwikkelt een interessant netwerk. Je leert en ervaart hoe de CNV Zorg & Welzijn de belangen van haar leden behartigt. Maar vooral: je kunt jouw stem en de stem van de leden in jouw organisatie laten horen binnen CNV Zorg & Welzijn en aan de onderhandelingstafels waar CNV Zorg & Welzijn zitting heeft.

Contactpersonen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: