VVT Cao

Header-Image

Werk je in de (ouderen) verzorging, verpleging of thuiszorg? Dan maakt CNV Zorg & Welzijn afspraken met jouw werkgever over o.a. je salaris, pensioen, werktijden, vrije dagen, werkdruk en veilig en gezond werken. Deze afspraken noemen we de CAO VVT.

Meer loon, minder werkdruk

CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao in de VVT. Dit akkoord is een goede en reële afspraak over meer loon en minder werkdruk. Klik hier voor een duidelijke uitleg van dit akkoord.

Waarom heeft CNV Zorg & Welzijn dit akkoord gesloten?

Er verandert veel in de zorg. Wij willen jou met deze cao ondersteunen in die verandering. Het gaat erom dat je als medewerker in de verzorging, verpleging en thuiszorg de waardering én ruimte krijgt om je werk goed te doen. Daarin staat de zorg voor de patiënt centraal en is er tijd voor handen aan het bed. Want jij als werknemer bepaalt de kwaliteit van de zorg. Daarom heeft CNV Zorg & Welzijn dit akkoord gesloten. Voor meer waardering, meer loon en minder werkdruk:

  • Meer loon + 5,8 %
  • Meer invloed op je eigen werktijden en dienstroosters
  • ORT: per januari 2017 ook ORT over vakantie en verlofdagen
  • ORT: Iedereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk te weinig ontvangen ORT
  • Verlof: begrafenissen, (tand)artsbezoek, huwelijken (buitengewoon verlof) terug in de cao in ruil voor verlofuren
  • Minder werkdruk: aanpak van overbodige administratieve lasten
  • Minder regeldruk: door het organiseren van schrapsessies
  • Looptijd: 1 april 2016  - 31 maart 2018

Kijk onderaan deze pagina bij ‘Download de cao’ voor de volledige cao.

Hoeveel ORT krijg jij terug? Gebruik de rekentool

In de nieuwe cao VVT is een afspraak gemaakt over de teruggave van de onregelmatigheidstoeslag over verlofuren in de periode 2012-2016. Om uit te rekenen waar je recht op hebt, hebben we een speciale rekentool gemaakt.
Kijk hier voor de rekentool.

Contactpersoon

Aaldert Mellema
Onderhandelaar voor de CAO VVT

Pieter Blaak
Tweede onderhandelaar voor de CAO VVT
blaakpieter54@gmail.com

Contact met het landelijke groepsbestuur CNV VVTK?
Mail naar vvt@cnv.nl of voorzitter Johan Kramer:  j.kramer@amsta.nl.