VVT Cao

Header-Image

Contactpersoon

Jorick de Bruin
Onderhandelaar CAO VVT
j.debruin@cnv.nl

Het sectorgroepsbestuur VVTK is bereikbaar via vvt@cnv.nl

 

Voor wie

Alle werknemers in de sector Verpleeg Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT) om te komen tot goede afspraken over  werkdruk, aantrekkelijkheid van de sector en de tekorten op de arbeidsmarkt.

Looptijd

1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Loon

3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% in 2019 naar een volledige dertiende maand. Dit betekent een totale loonstijging van 7,43% in twee jaar.

Verder

 

  • Korter werken en gezond met pensioen
    Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, zijn afspraken gemaakt voor de creatie van een BalansBudget, waarmee werknemers tijd kunnen sparen om tijdelijk minder of niet te werken. Met de introductie van de LandingsBaan krijgen medewerkers de mogelijkheid om in de aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Daarnaast is een afspraak gemaakt dat werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn mogen stoppen met werken. Hiermee geven sociale partners uitvoering aan het pensioenakkoord.
  • 90% vaste contracten
    De cao-partijen willen meer zekerheid voor medewerkers en meer balans tussen werk- en privé. Partijen spannen zich daarom maximaal in om te komen tot 90% vaste contracten voor onbepaalde tijd. Ook stimuleren en faciliteren de cao-partijen het maken van afspraken over het beperken van de bereikbaarheid van medewerkers op vrije dagen.

Rol CNV Zorg & Welzijn

Brancheorganisatie Zorgthuisnl trok zich terug uit de onderhandelingen. De cao-partijen betreuren dit en delen de zorgen van Zorgthuisnl rond de te lage tarieven in het sociaal domein. De cao-partijen hechten eraan om voor de hele vvt-sector tot goede arbeidsvoorwaarden te komen. Juist in tijden waarin de uitdagingen door vergrijzing en toenemende zorgvraag groot zijn en de arbeidsmarkt krap.

CAO VVT:

Download sociale plannen

Diverse downloads