VVT Cao

Header-Image

Voor wie

Alle werknemers in de sector Verpleeg Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT) om te komen tot goede afspraken over  werkdruk, aantrekkelijkheid van de sector en de tekorten op de arbeidsmarkt.

Looptijd

1 april 2018 tot 1 juli 2019

Loon

Structureel:
4% loonsverhoging per 1 oktober 2018

                     Incidenteel: geen

Verder

 

  • Een loonsverhoging van 4 % per 1 oktober 2018
  • Gewerkte meeruren tellen mee bij de berekening van de hoogte van de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld.
  • De stagevergoeding gaat per 1 september naar €400.
  • Eerste en tweedejaars studenten BBL krijgen er per 1 september 10% bij.
  • Er komen oriëntatiebanen voor zij-instromers. Zij kunnen tegen een vergoeding van €1800 per maand drie maanden lang een oriëntatiestage volgen in de VVT.
  • Een evenwichtige verdeling van te werken dagen over het jaar, om zo pieken, dalen en meer- en minuren te voorkomen.

Rol CNV Zorg & Welzijn

CNV Zorg & Welzijn was initiatiefnemer van een traject om gezamenlijk op een andere, nieuwe manier tot een cao te komen. Dit is nu met alle partijen gelukt. Daar zijn we trots op! De cao afspraken maken onderdeel uit van een groter plan van bonden en werkgevers om gezamenlijk op te treden naar de overheid en de zorgverzekeraars.

Als we de zorg thuis en in verpleeg en verzorgingshuizen op niveau willen houden zal er echt meer geld naar deze sector moeten gaan. Dan moeten bezuinigingen, taakstellingen en onzekere contracten stoppen.

Binnenkort sluit CNV Zorg & Welzijn, samen met FNV, Actiz en BTN,  een aanvullend akkoord  over de reparatie van het derde jaar WW. Daarmee hebben we dan een deel van de  sociale zekerheid hersteld.

CAO VVT:

Download sociale plannen

Diverse downloads

Contactpersoon

Aaldert Mellema
Onderhandelaar CAO VVT
a.mellema@cnv.nl
06-51244029

Het sectorgroepsbestuur VVTK is bereikbaar via vvt@cnv.nl