Regiogroep Noord

Wij vormen een bestuur met ondersteuning van Hillebrandt Aardema, bestuurder CNV Zorg & Welzijn. Wij zijn een groep werknemers die werken in de VVTK sector (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg), en zijn kaderlid of Vakbondsconsulent.

Voor de vakbondsconsulenten in de regio is het verplicht deel te nemen aan de regiobijeenkomsten. Andere kaderleden zitten veelal voor CNV Zorg & Welzijn in een ondernemingsraad, zij nemen op vrijwillige basis deel aan onze bijeenkomsten.

Vakbondsconsulenten zijn kaderleden van de vakbond die na een training van een aantal dagen door de vakbond zijn voorgedragen bij de werkgever om vakbondsconsulent te worden. Vakbondsconsulenten zijn het eerste aanspreekpunt voor leden van CNV Zorg & Welzijn in de eigen organisatie met vragen over werkgerelateerde zaken. De consulenten kunnen medewerkers helpen of doorverwijzen binnen CNV Zorg & Welzijn.

We vergaderen als regiogroep 4x per jaar, de agendapunten zijn o.a:

  • Wat speelt er binnen CNV Zorg & Welzijn
  • Wat speelt er op landelijke niveau binnen de sector VVT. Bijvoorbeeld de CAO-onderhandelingen, veranderingen in de wet zoals de vakantiewetgeving e.d.
  • Wat speelt er in bij ons in de organisaties en wat kunnen we daarmee als vakbond

Bij de foto: In Drachten heeft CNV Zorg in januari 2014 een zeer geslaagde bijeenkomst gehad voor ondernemingsraadsleden. De leden waren erg enthousiast over de inhoud van de cursus. Dit heeft er toe geleid dat ook in Tilburg en Amsterdam dezelfde cursus wordt gehouden.

Ben je OR-lid? We zoeken contact met je!
Tijdens het laatste overleg van de Regiogroep Noord kwam ter sprake dat we graag nieuwe OR leden op de hoogte willen brengen van het bestaan van deze Regiogroep. Hoe pak je dat aan?

We vertellen je van harte wat we doen en wat ons doel is, namelijk met elkaar en van elkaar leren hoe we onze achterban op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen in de politiek en wat de gevolgen daarvan zijn voor werknemers. Van diverse organisaties horen hoe zij dingen regelen.  Bij het overleg is altijd de vakbondsbestuurder aanwezig om te ondersteunen en nieuws vanuit de vakbond met ons te delen. Verder hebben we jaarlijks een thema of cursusdag met een onderwerp wat we verder uit willen diepen of waar we meer van willen weten.

Onze regiogroep bestaat uit OR leden en vakbondsconsulenten van diverse organisaties uit het noorden van het land (Groningen, Friesland en Drenthe ) en vanuit verschillende werkgebieden; zoals kraamzorg, intramurale zorg, extramurale zorg en huishoudelijke hulp, thuisbegeleiders, administratieve medewerkers en maaltijdbereiding. Sommige van deze leden zitten ook in Landelijke GroepsBestuur (LGB) VVT en houden de anderen op de hoogte van wat er daar besproken wordt of inventariseren wat er zoal in de CAO moet.

Themamiddagen

Naast de agendapunten hebben we 2x per jaar een themamiddag met een actueel onderwerp uit de sector. Voor vakbondsconsulenten is er nog 2x per jaar een terugkommiddag gekoppeld aan een vergadering. Hierin krijgen de vakbondsconsulenten scholing over de ontwikkelingen binnen de sector.

Ook organiseren we samen met andere regiogroepen uit de zorgsector 1x per jaar een scholingsdag/cursus voor leden van CNV Zorg & Welzijn in het noorden.

Deze overleggen zijn voor de vakbond de ogen en de oren binnen de verschillende organisaties!

Vanuit de regiogroep is een aantal leden gekozen om zitting te nemen in het Landelijk Groepsbestuur VVTK, zij vertegenwoordigen de leden uit het noorden. Zij  brengen de standpunten en knelpunten die in regio besproken worden mee naar de landelijke groep.