Sectorgroep VVTK

Het streven van het sectorgroepsbestuur CNV VVTK is om vanuit elke regio/provincie een afvaardiging te hebben in het sectorgroepsbestuur. Daarbij wordt gekeken of elke sector evenredig is vertegenwoordigd.

De leden van het sectorgroepsbestuur werken in verschillende functies en beroepsgroepen binnen de VVTK. De ongeveer 9.000 CNV leden die in de VVT-sector werken, vormen de sectorgroep VVT.

Wat doet de sectorgroep VVTK?

In CNV VVTK werkt het sectorgroepsbestuur nauw samen met de landelijk bestuurder, Jorick de Bruin. De ontwikkelingen in de sector worden op de voet gevolgd doordat er contact met de achterban wordt onderhouden; elk lid in zijn eigen werkomgeving en/of regio.

In het sectorgroepsbestuur VVTK vindt de afstemming plaats als het gaat om het bepalen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de CAO VVT. De landelijke groep is ook betrokken bij de voorbereiding van een inzet voor een nieuwe CAO, ondersteunt de CAO onderhandelaar Jorick de Bruin met raad en daad en volgt de juridische verwerking van het CAO akkoord in het nieuwe CAO boekje.

Invloed door lidmaatschap van CNV Zorg & Welzijn

Leden van CNV Zorg & Welzijn die vallen onder de CAO VVT zijn automatisch lid van de actieve vakgroep CNV VVTK. Hier kun je jouw geluid laten horen. Over jouw werk of over arbeidsomstandigheden in de ouderenzorg, thuiszorg of kraamzorg. Je kunt een e-mail sturen naar vvt@cnv.nl, naar de bestuurder Jorick de Bruin: j.debruin@cnv.nl. Of bellen naar CNV-info, telefoonnummer 030 - 7511003 (op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur).

Vrijwilligers

Wil je een actieve rol spelen binnen de bond, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de bond zichtbaar is op de werkplek. Meer informatie? Ga naar de pagina's over vrijwilligers.

We zoeken nog een nieuw lid voor SGB VVTK klik hier voor meer informatie.

Contact

Contact met het sector groepsbestuur? Dat kan, stuur een mail naar vvt@cnv.nl.