Sectorgroep VVTK

Het streven van het sectorgroepsbestuur CNV VVTK is om vanuit elke regio/provincie een afvaardiging te hebben in het sectorgroepsbestuur. Daarbij wordt gekeken of elke sector evenredig is vertegenwoordigd.

Dagelijks bestuur van Sectorgroep VVTK, vlnr: Pieter Blaak, Willie Velinga, Johan Kramer.

De leden van het sectorgroepsbestuur werken in verschillende functies en beroepsgroepen binnen de VVTK. De ongeveer 11.000 CNV leden die in de VVT-sector werken, vormen de sectorgroep VVT. Bekijk hier de samenstelling van CNV VVTK.

Wat doet de sectorgroep VVTK?

In CNV VVTK werkt het sectorgroepsbestuur nauw samen met de landelijk bestuurder, Aaldert Mellema. De ontwikkelingen in de sector worden op de voet gevolgd doordat er contact met de achterban wordt onderhouden; elk lid in zijn eigen werkomgeving en/of regio.

In de sectorgroep VVTK vindt de afstemming plaats als het gaat om het bepalen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de CAO VVT. De landelijke groep is ook betrokken bij de voorbereiding van een inzet voor een nieuwe CAO, ondersteunt de CAO onderhandelaar Aaldert Mellema met raad en daad en volgt de juridische verwerking van het CAO akkoord in het nieuwe CAO boekje.

Invloed door lidmaatschap van CNV Zorg & Welzijn

Leden van CNV Zorg & Welzijn die vallen onder de CAO VVT zijn automatisch lid van de actieve vakgroep CNV VVTK. Hier kun je jouw geluid laten horen. Over jouw werk of over arbeidsomstandigheden in de ouderenzorg, thuiszorg of kraamzorg. Je kunt contact opnemen met de voorzitter van het SGB, Johan Kramer. Of bellen naar CNV-info, telefoonnummer 030 - 7511003 (op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur).

Vrijwilligers

Wil je een actieve rol spelen binnen de bond, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de bond zichtbaar is op de werkplek. Meer informatie? Ga naar de pagina's over vrijwilligers.

We zoeken nog een nieuw lid voor SGB VVTK klik hier voor meer informatie.

Contact

Contact met het sector groepsbestuur? Dat kan, stuur een mail naar vvt@cnv.nl of Johan Kramer: j.kramer@amsta.nl.