Werken in de VVT

CNV Zorg & Welzijn staat voor kwaliteit van zorg in de ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en kraamzorg. Én voor goede arbeidsvoorwaarden en werken met plezier.

De Inspectie controleert hoe instellingen voor zorg en welzijn werkdruk en te lange werktijden van hun medewerkers aanpakken. Ook bekijken inspecteurs of werkgevers hun mensen wel beschermen tegen agressie van patiënten en hun familieleden.
Meer informatie is te vinden op:

Arbocatalogus VVT

Voor werknemers en werkgevers in de VVT is de arbocatalogus VVT opgesteld. Werken in de VVT is zwaar en goede arbeidsomstandigheden zijn daarom noodzakelijk. Ga naar de digitale arbocatalogus VVT.