Cao Ziekenhuizen

Header-Image

Op 20 november organiseren de vakbonden CNV, FNV, NU91 en FBZ een actiedag in de ziekenhuizen, omdat er nog steeds geen akkoord ligt voor een nieuwe cao. Met de actiecomités in de ziekenhuizen inventariseren we welke ziekenhuizen meedoen met zondagsdiensten. Daarnaast is er een centrale bijeenkomst in Nieuwegein.

Aanleiding

Even in het kort de aanleiding voor deze dag, want een landelijke actiedag, dat doen we natuurlijk niet zomaar. In juni is het cao-overleg vastgelopen en sindsdien voeren we acties tegen de werkgevers, verenigd in de NVZ. De NVZ komt niet tegemoet aan de eisen van de vakbonden voor salarisverhoging en afspraken om de werkdruk tegen te gaan. De NVZ doet een bod dat achterblijft bij de rest van de akkoorden in de zorg, want in bijvoorbeeld de GGZ, Gehandicaptenzorg, VVT en Jeugdzorg hebben we wel al een nieuwe cao kunnen afsluiten. Wil je meer weten over het bod van de NVZ en waarom de bonden daar niet op in willen gaan? Lees dan hier verder.

De eerste start van de acties was met 3 ziekenhuizen, nog voor de zomer. Toen de NVZ nog steeds niet met een goed bod kwam, zijn de acties in september en oktober verder gegaan en zijn er ca 25 ziekenhuizen waar we in estafettevorm zondagsdiensten hebben gedraaid. Nu ook dit niet leidt tot voldoende beweging bij NVZ, organiseren we een landelijke actiedag.

Hoe ziet de dag eruit?

Op een centrale locatie (Nieuwegein) houden we een manifestatie. Het zwaartepunt ligt echter bij de acties in de ziekenhuizen. We organiseren met de plaatselijke actiecomités in zoveel mogelijk ziekenhuizen een zondagsdienst. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang en van al heel veel actiecomités in ziekenhuizen hebben we gehoord dat zij meedoen. Net zoals bij de eerdere acties zorgen we ervoor dat de spoedzorg door kan gaan, net zoals andere noodzakelijke zorg. Patiëntveiligheid staat voorop.

Voor de actie in Nieuwegein zetten we bussen in om mensen vanuit het land naar de locatie toe te laten reizen. Aanmelden voor busvervoer naar Nieuwegein verloopt via de lokale vakbondsbestuurders en het actiecomité.

Wat doe jij 20 november?

Doet jouw ziekenhuis al mee aan de acties? Je kunt dit checken op de kaart van Nederland.
Je kunt meedoen met de zondagsdienst als er voldoende mensen op je afdeling mee willen doen en het actiecomité je afdeling opneemt in het draaiboek voor de dag. Om de actie goed te laten verlopen en vooral veilig voor de patiëntenzorg, is het nodig een aantal afspraken te maken met de werkgever. Dit wordt nauwkeurig vastgelegd in het draaiboek. Meld je bij je locatie actiecomité of lokale vakbondsbestuurder als je vragen hebt over deelname van jouw afdeling. Zie ook de FAQ’s die die je via deze link kan lezen..

Op de dag zelf zullen er in de actievoerende ziekenhuizen een paar momenten zijn waarop er op een centraal punt een actiebijeenkomst is. Daar kun je aan meedoen. We kunnen ook altijd mensen gebruiken die CNV-materiaal willen uitdelen en willen zorgen dat onze bond ook zichtbaar is tijdens de actie. Ben je hierin geïnteresseerd, dan kun je je melden bij servicebureau@cnv.nl

CNV onderhandelt over nieuwe cao Ziekenhuizen

De huidige cao Ziekenhuizen loopt tot 1 april 2019. Daarom zijn CNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden nu in overleg met de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) over een nieuwe cao. In de tussentijd blijven de afspraken uit de bestaande cao doorlopen.

Wat wil CNV?
Werknemers in de ziekenhuizen hebben te maken met een hoge werkdruk en personeelstekorten helpen daar niet bij. Logisch dat er veel aandacht uitgaat naar het aantrekken van nieuwe werknemers. Maar CNV wil in de nieuwe cao juist ook afspraken maken die goed zijn voor de mensen die nu al in de ziekenhuizen werken. Zij zorgen dat nieuwe medewerkers worden opgeleid en ingewerkt, weten wat er belangrijk is op de afdelingen en zetten zich al geruime tijd extra zodat hun ziekenhuis goede zorg kan blijven leveren.

Salarisverhoging
Voor een aantrekkelijke sector en het behoud van personeel is het nodig dat we afspraken maken over salarisverhoging. Daarnaast willen we voorkomen dat mensen opbranden omdat ze steeds maar weer extra ingezet worden. Dat vraagt om afspraken over het beperken van die flexibele inzet, rusttijden en waardering voor de extra inzet.

Klik hier om de hele inzetbrief van CNV voor de cao Ziekenhuizen 2019 te lezen.

Blijf op de hoogte
Via e-mailnieuwsbrieven informeert CNV de leden over de ontwikkelingen rond de cao. Zo’n nieuwsbrief verschijnt kort na iedere onderhandelingsronde. Op deze pagina kun je de nieuwsbrieven vinden.

Ook zorgen de leden van de sectorgroep Ziekenhuizen dat er regelmatig via Twitter berichten naar buiten komen: https://twitter.com/CNVZiekenhuizen

Faillissement?

Er komt veel op je af. Wij helpen!

Voor wie

 

Alle werknemers in de sector Ziekenhuizen en Revalidatie instellingen.

Looptijd

 

1 januari 2017 tot 1 april 2019

Loon

 

Structureel:

1,75% per 1 Juli 2017

2% per 1 juli 2018

Eindejaarsuitkering gaat vanaf juni 2017 met 0,33% omhoog

 

Incidenteel:

200 euro per september 2017

200 euro per september 2018

125 euro per februari 2019

Verder

 

• Generatiebeleid: bedoeld om jongeren kansen te bieden en oudere werknemers gezond inzetbaar te houden.
• Uitbetaling ORT: de uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag bij vakantie is nu geregeld
• Mantelzorg: wie te maken heeft met mantelzorg kan daarover in gesprek met de werkgever afspraken maken.

Rol CNV Zorg & Welzijn

CNV is een van de vier werknemerspartijen die onderhandelen over de cao Ziekenhuizen. We maken ons sterk voor onderwerpen die door leden van CNV worden aangedragen. In deze cao was bijvoorbeeld Mantelzorg een van onze speerpunten. Daarnaast zijn we actief betrokken in het bestuur van het arbeidsmarktfonds voor de sector, de STAZ. Van daaruit ondersteunen we projecten die het werken in de sector voor werknemers aangenamer, aantrekkelijker en veiliger maken.

 

 

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads

 

Contactpersoon

Joost Veldt
Onderhandelaar CAO Ziekenhuizen
j.veldt@cnv.nl
06-51244067