Ziekenhuizen Cao

Header-Image

Nieuwe cao Ziekenhuizen: ruim 4% meer loon en vervanging bij mantelzorg

CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden hebben een principeakkoord bereikt over de cao Ziekenhuizen. De leden van CVN Zorg & Welzijn hebben hier in meerderheid mee ingestemd. 190.000 werknemers krijgen een loonsverhoging van ruim 4% structureel en €525 incidenteel. Ook komen er 2000 banen bij. CNV-bestuurder Joost Veldt over het akkoord: “Het bevat een mooie loonsverhoging en ik ben daarnaast vooral blij met de afspraken over generatiebeleid en mantelzorg. Daarmee zorgen we dat mensen het werk ook vol kunnen houden.” De definitieve tekst van de cao volgt snel.

De looptijd van de nieuwe cao is ruim 2 jaar tot aan april 2019. De salarissen gaan per 1 juli omhoog met 1,75% en het jaar daarop met 2%, daarnaast is afgesproken dat de opbouw van de vakantie-uitkering vanaf juni 2017 wordt verhoogd met 0,33%. Naast deze structurele verhogingen ontvangen werknemers 3x een eenmalige uitkering: €200 euro per september 2017 en nogmaals per september 2018 en €125 per februari 2019.

2000 nieuwe banen
Het akkoord bevat ook een afspraak over generatiebeleid, gericht op duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers en kansen voor in- en doorstroom van jongere generaties. Op die manier willen we 2000 werknemers laten instromen in de sector. Afspraken worden per ziekenhuis uitgewerkt.

Uitbetaling ORT
Voor de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie is ook het laatste onderdeel nu geregeld. Dat betreft de aanspraken over het verleden. Er is een regeling afgesproken waardoor werknemers geen rechtszaken hoeven voeren, maar een tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming krijgen betrokken werknemers over drie jaar uitbetaald.

Mantelzorg
Voor CNV van belang was een afspraak over mantelzorg. We weten dat veel werknemers in de zorg naast hun werk mantelzorgtaken hebben en dat dit vaak lastig te combineren is met het werken in een ziekenhuis. De afspraak is gemaakt dat voor een werknemer die dit aankaart bij zijn werkgever een passende oplossing wordt gezocht en dat de uren die hij afwezig is, worden vervangen. “Erg belangrijk!” stelt Veldt. “We krijgen veel signalen dat werknemers geen verlof willen vragen omdat dit op het bordje komt van collega’s. En de werkdruk is al hoog. Daarom is het van belang dat er vervanging wordt geregeld, zodat je kunt mantelzorgen zonder schuldgevoel.”

ACTUEEL: Het LGB CNV Ziekenhuizen zoekt versterking!

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads

 

Contactpersoon

Joost Veldt
Onderhandelaar CAO Ziekenhuizen
j.veldt@cnv.nl
06-51244067