Cao Ziekenhuizen

Header-Image

Contactpersoon

Joost Veldt (foto) en Lya Speksnijder
Onderhandelaars CAO Ziekenhuizen
j.veldt@cnv.nl

06-51244067

Akkoord cao Ziekenhuizen: flinke salarisverhoging en afspraken over werkdruk

CNV Zorg & welzijn en de andere vakbonden hebben afgelopen nacht een onderhandelaarsakkoord bereikt met de NVZ over een nieuwe cao voor het personeel in de ziekenhuizen. De salarissen gaan per 1 januari 2020 met 5% omhoog en een jaar later nogmaals met 3%. In januari 2020 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering. De cao loopt van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Het is een voorlopig akkoord, omdat onze leden bepalen of we er onze handtekening onder zetten.

Afspraken

De belangrijkste afspraken uit het akkoord op een rij:

Salarisverbetering:

  • Structurele loonsverhoging van 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Voor de hoogste salarisschalen geldt een aftopping;
  • Medewerkers die onregelmatig werken krijgen een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT);
  • Alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van €1.200,- (naar rato dienstverband) over 2019;
  • De salarissen van leerlingen gaan omhoog, net als de stagevergoeding. Coassistenten krijgen een vergoeding voor reiskosten en onkosten.

Werkdruk:

  • Een betere beloning als je op korte termijn een extra dienst moet doen: je krijgt hiervoor niet alleen een compensatie in tijd, maar ook een vergoeding conform de overwerktoeslag;
  • Partijen gaan onderzoeken hoe flexibele inzet van personeel beter geregeld kan worden;
  • Als je tijdens een nachtdienst geen pauze kunt nemen, krijg je de pauze doorbetaald;
  • Uitbreiding van rusttijden bij het werken in de nacht;
  • Minuren vervallen aan het eind van het jaar.

De volledige tekst van het akkoord kun je hier downloaden.

Nog vragen?

In deze Q&Astaan de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. Heb je verder nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan via e-mail contact op met Joost Veldt: j.veldt@cnv.nl.

Terugblik landelijke Actiedag

In alle vroegte werden ziekenhuizen en revalidatie-instellingen 20 novemebr 2019 aangekleed als actielocatie. Nog wat (extra) spandoeken in de hal en vlaggen van de vakbonden, strijdliederen en ludieke acties. De medewerkers die met bussen naar Utrecht gingen, werden uitgezwaaid en hebben er ook daar een fantastische happening van gemaakt. We hebben heel veel mooie foto’s en filmpjes binnengekregen. Klik hier voor een sfeerverslag en een bedankje van voorzitter van CNV Zorg & Welzijn Anneke Westerlaken. Ook op onze Facebookpagina staat een uitgebreid verslag.

 

Stakingsvergoeding aanvragen

Ben je lid van CNV Zorg & Welzijn en heeft jouw werkgever tijdens de actie op 20 november je salaris niet (volledig) doorbetaald? Vraag een stakingvergoeding aan.

CNV onderhandelt over nieuwe cao Ziekenhuizen

De huidige cao Ziekenhuizen loopt tot 1 april 2019. Daarom zijn CNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden nu in overleg met de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) over een nieuwe cao. In de tussentijd blijven de afspraken uit de bestaande cao doorlopen.

Wat wil CNV?
Werknemers in de ziekenhuizen hebben te maken met een hoge werkdruk en personeelstekorten helpen daar niet bij. Logisch dat er veel aandacht uitgaat naar het aantrekken van nieuwe werknemers. Maar CNV wil in de nieuwe cao juist ook afspraken maken die goed zijn voor de mensen die nu al in de ziekenhuizen werken. Zij zorgen dat nieuwe medewerkers worden opgeleid en ingewerkt, weten wat er belangrijk is op de afdelingen en zetten zich al geruime tijd extra zodat hun ziekenhuis goede zorg kan blijven leveren.

Salarisverhoging
Voor een aantrekkelijke sector en het behoud van personeel is het nodig dat we afspraken maken over salarisverhoging. Daarnaast willen we voorkomen dat mensen opbranden omdat ze steeds maar weer extra ingezet worden. Dat vraagt om afspraken over het beperken van die flexibele inzet, rusttijden en waardering voor de extra inzet.

Klik hier om de hele inzetbrief van CNV voor de cao Ziekenhuizen 2019 te lezen.

Blijf op de hoogte
Via e-mailnieuwsbrieven informeert CNV de leden over de ontwikkelingen rond de cao. Zo’n nieuwsbrief verschijnt kort na iedere onderhandelingsronde. Op deze pagina kun je de nieuwsbrieven vinden.

Ook zorgen de leden van de sectorgroep Ziekenhuizen dat er regelmatig via Twitter berichten naar buiten komen: https://twitter.com/CNVZiekenhuizen

Faillissement?

Er komt veel op je af. Wij helpen!

Voor wie

 

Alle werknemers in de sector Ziekenhuizen en Revalidatie instellingen.

Looptijd

 

1 januari 2017 tot 1 april 2019

Loon

 

Structureel:

1,75% per 1 Juli 2017

2% per 1 juli 2018

Eindejaarsuitkering gaat vanaf juni 2017 met 0,33% omhoog

 

Incidenteel:

200 euro per september 2017

200 euro per september 2018

125 euro per februari 2019

Verder

 

• Generatiebeleid: bedoeld om jongeren kansen te bieden en oudere werknemers gezond inzetbaar te houden.
• Uitbetaling ORT: de uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag bij vakantie is nu geregeld
• Mantelzorg: wie te maken heeft met mantelzorg kan daarover in gesprek met de werkgever afspraken maken.

Rol CNV Zorg & Welzijn

CNV is een van de vier werknemerspartijen die onderhandelen over de cao Ziekenhuizen. We maken ons sterk voor onderwerpen die door leden van CNV worden aangedragen. In deze cao was bijvoorbeeld Mantelzorg een van onze speerpunten. Daarnaast zijn we actief betrokken in het bestuur van het arbeidsmarktfonds voor de sector, de STAZ. Van daaruit ondersteunen we projecten die het werken in de sector voor werknemers aangenamer, aantrekkelijker en veiliger maken.

 

 

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads