Sectorgroep CNV Ziekenhuizen

De sectorgroep CNV Ziekenhuizen vertegenwoordigt binnen CNV Zorg & Welzijn de leden die in een ziekenhuis werken.
10 Keer per jaar vergadert het SectorGroepsBestuur samen met de bestuurder van CNV Zorg & Welzijn die onderhandelaar is voor de CAO Ziekenhuizen. Deze bestuurder is onze adviseur en het is dus belangrijk dat hij weet wat er in de verschillende ziekenhuizen speelt. Dit kan van alles zijn; van arbeidsvoorwaarden tot MKA en van ARBO tot Arbeidstijdenwet.
Tijdens deze vergaderingen bespreken we actuele thema’s die spelen in de ziekenhuizen en zaken die voortkomen uit de CAO. Ook bespreken we vragen van leden die zijn binnengekomen.
We organiseren 1 keer per jaar een scholing voor leden binnen de ziekenhuizen en 1 keer per jaar hebben wij zelf ook een 2-daagse scholing om ons verder in een onderwerp te kunnen verdiepen.

 

Leden Sectorgroep CNV Ziekenhuizen

De sectorgroep CNV Ziekenhuizen richt zich ook inhoudelijk op arbeidsvoorwaardelijke zaken:

• Betrokkenheid bij en invloed hebben op het tot stand komen van nieuwe CAO's van de sector Ziekenhuizen. Een kaderlid vanuit CNV Ziekenhuizen is samen met de bestuurder van CNV Zorg & Welzijn onderhandelaar over de CAO met werkgever NVZ.
• Zaken die voortvloeien uit de CAO, bijvoorbeeld PFZW, arbo.
• Zaken die voortvloeien uit de StaZ, de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen. Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de ziekenhuizen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Klik hier voor meer informatie over de StaZ.
• Zaken die voorvloeien uit de ROZ.

SectorGroepsBestuurZiekenhuizen gaat ook onder de naam CNV Ziekenhuizen.
Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven en daarom op zoek naar pro actieve leden die met ons mee willen denken! Voor meer info: ziekenhuizen@cnv.nl.

Wat willen wij graag van jou als lid van het CNV?

Om aan bovenstaande te kunnen voldoen is het belangrijk dat onze sectorgroep gevoed wordt door leden. Wij willen graag van je weten wat er op de werkvloer speelt, waar je aandacht voor zou willen hebben en wat er beter kan. Kortom: Deel met ons je vragen en problemen.

Contactpersoon

Via de mail: ziekenhuizen@cnv.nl