Generatiebeleid binnen ziekenhuizen

In de cao hebben wij afgesproken dat er binnen de ziekenhuizen afspraken komen over generatiebeleid. Het doel van generatiebeleid is dat jongeren meer uren kunnen werken en ouderen juist minder uren. Hierdoor kunnen oudere medewerkers op een gezonde manier hun pensioen halen. Voor jongeren levert dit juiste extra banen of extra doorgroeimogelijkheden op.

CNV Zorg & Welzijn gaat verschillende ziekenhuizen langs om met de directie te bespreken hoe generatiebeleid aan medewerkers kan worden aangeboden. Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over generatiebeleid.

Veelgestelde vragen

Waar is Generatiebeleid voor bedoeld?

De regeling is erop gericht het voor werknemers van 60 jaar en ouder mogelijk te maken op een gezonde manier hun pensioen te halen. Ze kunnen daarbij minder uren gaan werken. De vrijkomende uren worden herbezet en bieden zo ruimte aan jongere werknemers om in te stromen of door te stromen in de organisatie.

In de cao is Generatiebeleid afgesproken, maar ik hoor ook over een regeling per ziekenhuis. Hoe zit dat?

In de cao is een afspraak gemaakt met een aantal randvoorwaarden die ziekenhuizen in een eigen regeling kunnen vertalen. Er is dus geen overkoepelende regeling die voor iedereen geldt, maar er komt een regeling per ziekenhuis. Cao-partijen leveren een tool waarmee kan worden uitgerekend wat de mogelijkheden in het ziekenhuis zijn. Op basis daarvan overleggen werkgever en vakbonden over een regeling die past bij de situatie in het ziekenhuis.

Wanneer kan ik deelnemen aan de regeling?

Zodra er een regeling is binnen jouw ziekenhuis en je aan de voorwaarden voldoet. De cao stelt een aantal randvoorwaarden en het is de bedoeling dat die in een regeling per ziekenhuis verder ingevuld worden. In de cao staat 1 januari 2018 genoemd als beoogde ingangsdatum.
In de cao staan o.a. de volgende voorwaarden voor deelname: je moet 60 jaar of ouder zijn en in vaste dienst van het ziekenhuis, je moet voor minimaal 18 uur blijven werken en je PLB-uren moet je van tevoren opmaken.
In een regeling voor jouw ziekenhuis kunnen nog aanvullende voorwaarden komen te staan.

Ik ben nog (lang) geen 60. Wat heb ik aan de regeling?

Voor de vermindering van de werktijd komen alleen oudere werknemers in aanmerking, maar de regeling is zeker ook bedoeld om jongere werknemers kansen te bieden.
De uren die vrijkomen doordat oudere werknemers minder gaan werken, bieden mogelijkheden voor instroom en doorstroom van jongere werknemers, maar ook voor contractuitbreiding.

Waarom moet ik eerst mijn PLB-uren opmaken voor ik minder uren kan gaan werken?

De regeling voor Generatiebeleid is een kostbare regeling, omdat je werkgever een deel van je vrijkomende uren wel uitbetaalt. Daarom is afgesproken dat eerst het bestaande instrument van PLB wordt gebruikt om je inzetbaar te houden. Het generatiebeleid is dus aanvullend op PLB.
Generatiebeleid is bedoeld om het mogelijk te maken dat werknemers langer doorwerken. Voor werknemers die eerder willen stoppen met werken is dit dus niet geschikt. Voor hen is er nog steeds de regeling dat je met gebruik van PLB-uren en/of het naar voren halen van pensioen, eerder kunt stoppen met werken.

Ik heb PLB gespaard om eerder te stoppen met werken, maar is het handig om nu alvast mijn PLB-uren op te maken als ik vanaf januari 2018 wil meedoen met Generatiebeleid?

Voordat je al je uren gaat opmaken, wil je zeker weten of je wel gebruik kunt maken van de regeling op het moment dat jij dat wilt. Daarom is het verstandig om contact op te nemen met de P&O-afdeling en hierover afspraken te maken.
Het is goed om te beseffen dat Generatiebeleid is bedoeld om langer te kunnen doorwerken en niet om eerder te stoppen. Als je eerder wilt stoppen met werken, kun je daar nog steeds je PLB voor gebruiken. Daarnaast kun je ook je pensioen naar voren halen. Laat je daarover goed informeren door het pensioenfonds.

Zijn er gevolgen voor mijn pensioen als ik meedoe?

In de cao is afgesproken dat de pensioenopbouw kan worden voortgezet op basis van het oorspronkelijke aantal uren. Daarvoor geldt dat de premie op dezelfde manier betaald wordt als de normale uren: 50% voor de werkgever en 50% voor de werknemer. Het kost dus wel geld om dit te doen omdat je over een deel van je ingeleverde uren geen inkomsten ontvangt, maar wel pensioenpremie betaalt. Cao-partijen laten PFZW een tool voor werknemers ontwikkelen waarmee je kunt zien welke keuzes je hebt en wat dat financieel betekent, zodat je een goede afweging kunt maken.

Ik zie dat de regeling tot 2022 loopt. Dan ben ik nog niet met pensioen. Moet ik na die datum ineens weer meer gaan werken?

Nee, dat hoeft niet. In de cao hebben we afgesproken dat de regeling afloopt als we die niet tussentijds verlengen. Maar voor degenen die gebruik maken van de regeling geldt dat ze die tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd houden.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}