Regiogroep Oost/Midden Ziekenhuizen

Onze groep heeft als kerntaak om informatie uit te wisselen tussen de werkvloer en CNV Zorg & Welzijn, zodat de informatie van de werkvloer meegenomen wordt in de landelijke overlegvormen waarbij CNV Zorg & Welzijn is betrokken (o.a. cao). Tevens wordt ook informatie vanuit CNV Zorg en Welzijn weer gedeeld met de werkvloer, kruisbestuiving dus. Daarnaast ondersteunen we de bestuurder ook bij regionale vakbondsactiviteiten.

De regiogroep vergadert 4x per jaar op locatie samen met Chantal van Dijk, bestuurder van CNV Zorg & Welzijn voor deze regio. Lees meer.