Misstanden worden zelden gemeld

Uit onderzoek van CNV Zorg & Welzijn blijkt dat ziekenhuismedewerkers misstanden zelden melden. Reden is dat melden niet anoniem kan én omdat de afstand tussen de Raden van Toezicht en het personeel té groot is.

Fitte nachtdiensten

Er is een boekje gemaakt met recepten voor fitte nachtdiensten. Het boekje is een intiatief van de StaZ, je kunt het hier downloaden.

Zorgportfolio

Er is een digitaal zorgportfolio voor verpleegkundigen online: www.zorgportfolio.nl Het Zorgportfolio is een gratis digitaal portfolio voor alle verpleegkundigen en verzorgenden. Gratis omdat de sociale partners (waaronder CNV Zorg & Welzijn) in de ziekenhuisbranche, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg van mening zijn dat het voor verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk is dat zij hun deskundigheidsbevordering goed bij kunnen houden.

Werkgever in deze sector is de NVZ, Vereniging van Ziekenhuizen. Het sectorfonds is de STAZ, stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen. De STAZ ondersteunt en stimuleert vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarktbeleid in de ziekenhuizen.