Geen lid, toch hulp

Ben je nog geen lid, maar heb je een lopend conflict waar je direct bij geholpen wilt worden? Ook dat kan. Voor het bedrag van € 907,50 (incl. btw) krijg je 10 uur rechtsbijstand. Mocht je daarna meer of aanvullende rechtshulp nodig hebben, dan kost dit € 151,25 per uur (incl. btw). We proberen hierbij de werkgever te laten delen in de kosten.

Deze regeling geldt voor alle kwesties rondom werk en inkomen die al gestart zijn vóór of tijdens de eerste 3 maanden van je lidmaatschap. Deze kwesties vallen namelijk niet onder het reguliere lidmaatschap. Kwesties in de privésfeer vallen wel direct binnen de verzekering.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag over jouw rechtspositie of arbeidsvoorwaarden? Stuur direct een mail naar de afdeling Belangenbehartiging van CNV Zorg & Welzijn of bel naar (030) 751 10 03.