Werk en inkomen

Hoewel je er liever niet over nadenkt, kun je tegen vervelende situaties aanlopen. Graag maak je dan gebruik van deskundig juridisch advies. Zoals bij conflicten, ruzie of meningsverschillen op de werkvloer. Dit kan over van alles gaan. Van arbeidstijden of vakantiedagen, salaris, toetsen van een arbeidsovereenkomst, verschil van mening over de uitleg van cao-artikelen, reorganisatie of ontslag, tot vraagstukken over promotie of opslag, disciplinaire maatregelen, bezwaar procedures tegen besluiten van de werkgever, non-actief stelling of terugzetting in je functie.

Rechtshulp voor werk en inkomen

Rechtshulp over werk en inkomen wordt aangeboden door de juristen van CNV Zorg & Welzijn. Wij hebben de juridische kennis en zijn daarnaast de specialist als het gaat om de cao’s bij Zorg & Welzijn en de verhoudingen binnen de sector. Deze expertise is uniek en vind je niet bij een commerciële rechtsbijstandsverzekeraar.

Waar ben je als lid* van CNV Zorg & Welzijn voor verzekerd? Als het gaat om werk en inkomen:

  • Dé juridische experts op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, beroepsziekten en sociale zekerheid
  • Vraagbaak arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
  • Juridische hulp arbeidsconflicten en/of ontslag
  • Juridische hulp arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Controle uitkeringen en salaris
  • Advies over functiewaardering
  • Informatie over pensioen
  • Onbeperkt telefonisch advies
  • Geen urenlimiet of jaarlijkse claimbeperking

*Let op: Rechtshulp voor werk en inkomen is alleen toegankelijk voor CNV-leden, niet voor de overige gezinsleden.

Neem direct contact op met CNV Zorg & Welzijn

Heb je een vraag over jouw rechtspositie of arbeidsvoorwaarden? Stuur direct een mail naar de afdeling Belangenbehartiging van CNV Zorg & Welzijn of bel naar (030) 751 10 03.

Reglement

Waar je precies recht op hebt lees je in het reglement. Lees deze daarom altijd zorgvuldig door!
Download het reglement Juridische Dienstverlening CNV Connectief