Contributie


De maandelijkse contributie wordt bepaald op basis van draagkracht: het contributietarief hangt af van je inkomen. Dankzij deze solidariteit zijn wij voor iedereen toegankelijk.

Contributie 2019

Brutosalaris Tarief
Studenten MBO of HBO zorg/welzijn-opleiding € 0,-**
Helft minimumloon of minder € 9,35
Minimumloon of minder en jongeren t/m 23 jaar € 12,95
Meer dan minimumloon € 17,50
Uitkering en (vroeg)pensioen € 9,35***

Voorwaarden en betalingswijze

** Voor studenten geldt een eenmalige afschrijving van €0,50. Als student heb je recht op minimaal 12 maanden gratis lidmaatschap. Daarna gaan de (student)leden vanaf 1 februari na afstuderen over naar een betaald lidmaatschap. Bij deze overgang naar het betaald lidmaatschap kunnen afgestudeerden voor één jaar gebruik maken van het overgangstarief van €5,00.
*** Dit tarief geldt niet voor leden die nog gedeeltelijk salaris ontvangen.
Uitgangspunt is betaling per automatische incasso. Betaling per acceptgiro kost 1,00 euro per maand extra.

Tot € 90 voordeel per jaar!

Als lid kun je een groot deel van je contributie terugverdienen. Het voordeel kan oplopen tot zo'n € 90. In veel cao's spreken we af dat je als lid jaarlijks je vakbondscontributie via je werkgever kunt aftrekken van de belasting. Is het belastingvoordeel in jouw cao geregeld, en dus voor jou van toepassing, dan krijg je in het najaar automatisch bericht. Meer over contributieteruggave.

Controleer je gegevens en geef wijzigingen aan ons door!

Zorg dat wij altijd over de juiste contactgegevens beschikken. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je de juiste contributie betaalt. Als je onverhoopt het verkeerde contributietarief betaalt, dan mag CNV Zorg & Welzijn jou van dienstverlening uitsluiten. Verwerk daarom wijzigingen in je persoonlijke situatie via mijn.cnvconnectief.nl of geef het door aan de ledenservice.