Contributie CNV Zorg & Welzijn

De maandelijkse contributie wordt bepaald op basis van draagkracht; die is afhankelijk van je inkomen. Dankzij deze solidariteit zijn wij voor iedereen toegankelijk.

Werkenden - meer dan minimumloon  € 17,50
Werkenden - minder dan minimumloon € 12,95
Werkenden - minder dan helft minimumloon € 9,95
Studenten € 0*
(Tijdelijk) Niet werkzaam** € 9,95
(Vroeg) Pensioen € 9,95

Voorwaarden en betalingswijze

Uitgangspunt is betaling per automatische incasso. Betaling per acceptgiro kost € 1 per maand extra.

* Voor studenten geldt een eenmalige afschrijving van € 0,50. Als student heb je recht op minimaal 12 maanden gratis lidmaatschap. Daarna gaan de (student)leden vanaf 1 februari na afstuderen over naar een betaald lidmaatschap. Bij deze overgang naar het betaald lidmaatschap kunnen afgestudeerden voor één jaar gebruik maken van het overgangstarief van € 5,00.

** Dit tarief geldt niet voor leden die nog gedeeltelijk salaris ontvangen.

Tot wel € 78 voordeel per jaar

Als werkend lid kun je een groot deel van je contributie terugverdienen. Het voordeel kan oplopen tot zo'n € 78 per jaar. In veel cao's spreken we af dat je als lid jaarlijks je vakbondscontributie via je werkgever kunt aftrekken van de belasting. Is het belastingvoordeel in jouw cao geregeld, en dus voor jou van toepassing, dan krijg je in het najaar automatisch bericht. Bekijk meer informatie over contributieteruggave.

Controleer je gegevens en geef wijzigingen aan ons door

Het is belangrijk dat wij over jouw juiste (contact)gegevens beschikken en dat je de juiste contributie betaalt. Daardoor kunnen wij je (ook rechtsgeldig) de juiste dienstverlening bieden.

Verwerk daarom wijzigingen in je persoonlijke situatie via mijn.cnvconnectief.nl of geef het door aan de ledenservice.