Meer zeggenschap op de werkvloer met project Merkbaar Beter

Wat is Merkbaar Beter?

Merkbaar Beter is een samenwerking van CNV Zorg & Welzijn en V&VN om personeel in de zorg te behouden. Zorgmedewerkers worden actief betrokken bij het oplossen van knelpunten in hun werk.

Het doel is dat zij op korte termijn een merkbare verbetering ervaren op het gebied van zeggenschap, werkdruk in de zorg en werkplezier in de zorg. Werkgevers bieden wij een helder en actueel overzicht van bestaande interventies die bijdragen aan het behoud van personeel.

Waarom Merkbaar Beter

Medewerkers merken op de werkvloer nog te weinig effect van maatregelen om zorg- en welzijnsmedewerkers tevreden, gezond en gemotiveerd te houden. De uitstroom uit zorg en welzijn blijft onverminderd hoog. Hoe doorbreken we dit? Door het betrekken van medewerkers bij de analyse en de oplossing van de knelpunten die zij ervaren. Hierdoor ontdekken we niet alleen slimme effectieve oplossingen, maar is er ook meer draagvlak voor de gekozen aanpak.

CNV Zorg & Welzijn en V&VN zijn verenigingen van medewerkers in zorg en welzijn. Wij weten als geen ander hoe we medewerkers kunnen betrekken bij oplossingen. Medewerkers zullen sneller verbetering ervaren waardoor ook hun werkplezier in de zorg toeneemt en het verzuim en verloop afnemen.

Aanpak Merkbaar Beter

CNV Zorg & Welzijn en V&VN vullen elkaar aan met hun kennis over het behoud van medewerkers. Met als gezamenlijk doel: merkbare verbetering om gezond en veilig werken in de zorg te versnellen waardoor de werkdruk, het verzuim en verloop afnemen.

Omdat elke organisatie anders is, bieden wij maatwerk. We bekijken per organisatie welke knelpunten er zijn. Dit doen we door in gesprek te gaan met zorgmedewerkers, bestuur en management. Wij bieden een helder en actueel overzicht van het beschikbare ondersteuningsaanbod. Hierdoor kan de werkgever samen met de zorgmedewerkers een keuze maken voor een geschikte interventie. Na afloop kijken we samen of er merkbaar verbetering wordt ervaren.

De gesprekken, dialoogsessies en het advies zijn gratis voor zorgorganisaties. Alleen aan de gekozen interventie kunnen kosten verbonden zijn.

Contact

Wil jij ook een merkbare verbetering op het gebied van zeggenschap, werkplezier en gezond werken in jouw organisatie? Neem voor het aanvragen van een informatiegesprek contact op met Lotte Freyee l.freyee@cnv.nl of Eline de Kok e.kok@venvn.nl