• 22 mei 2019

  Gehandicaptenzorg

  Cao-overleg gehandicaptenzorg: Krachten bundelen voor meer geld

  CNV Zorg & Welzijn heeft eerder deze maand overlegd met werkgevers en andere bonden over een nieuwe cao voor de gehandicaptenzorg. We hebben gekeken hoe we gezamenlijk, werkgevers én werknemers,

 • 16 mei 2019

  Jeugdzorg

  Kom naar de landelijke administratie-schrapDag!

  Wat houdt de SchrapDag in? Op initiatief van CNV en FNV wordt er een landelijke administratie-schrapDag in de jeugdzorg georganiseerd. Dat wil zeggen: in alle 42 samenwerkingsregio’s gaan jeugdzorgw

 • 8 mei 2019

  Jeugdzorg

  Structureel meer geld nodig jeugdzorg

  Vandaag kopte VNG in het AD dat zij vindt dat extra kosten door toenemende vraag naar jeugdhulp niet meer verhaald mogen worden op gemeenten. Zij pleit voor structureel meer geld. En wanneer hier gee

 • 26 april 2019

  CAOJeugdzorg

  Bonden stellen ultimatum over investeringen jeugdzorg

  Het is tijd om de fouten te herstellen, de schade te repareren en te investeren in de toekomst van de jeugdzorg. Dat stellen CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn in een gisteren verstuurd

 • 25 april 2019

  Zorg en welzijn

  Overgangsregeling Wet BIG 2

  Er wordt al tientallen jaren gesproken over het maken van onderscheid tussen verpleegkundigen die op hbo- en mbo-niveau worden of zijn opgeleid. Dit onderscheid wordt straks vastgelegd in de nieuwe we

 • 24 april 2019

  Jeugdzorg

  Actieplan Jeugdzorg

  Meteen bij begin van de onderhandelingen over een nieuwe cao Jeugdzorg, bleek dat er geen geld is voor het maken van goede afspraken in jouw cao. Vakbonden (FNV en CNV) en werkgevers vinden dit onacce

 • 24 april 2019

  JeugdzorgZorg en welzijn

  Baas over eigen baan

  Productie draaien, ellenlange lijsten invullen, protocollen volgen. Volgens veel medewerkers is dat tegenwoordig (jeugd)zorg en welzijn. De mensen voor wie je het doet, komen op het tweede plan. Plezi

 • 23 april 2019

  CAOHuisartsenzorg

  Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2019-2020

  Een looptijd van 22 maanden (van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020) en een structurele verhoging van de lonen met 6 procent (3 procent per 1 juli 2019 en 3 procent per 1 april 2020). Dat zijn n

 • 18 april 2019

  Jeugdzorg

  Vakbonden geschokt over keuze forse inkrimping jeugdzorg Groningen en Drenthe

  Besluit gemeente betekent verdwijnen van banen en onvoldoende hulp voor suïcidale jongeren De gemeenten in Groningen en Drenthe hebben het jeugdzorgbudget van JeugdzorgPlus-instelling  Elker-Het Poo

 • 27 maart 2019

  GehandicaptenzorgZorg en welzijn

  Verslag overleg nieuwe cao Gehandicaptenzorg

  Natuurlijk ging het overleg van dinsdag 26 maart voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg over beloning en vergoedingen, maar ook over duurzame inzetbaarheid.  Het was een constructief overleg, waarin