22 september 2017

Bijna 1 op de 3 zorgmedewerkers door werkdruk zelf patiënt

 

Werkdruk zorgZorgmedewerkers hebben steeds vaker zelf zorg nodig om hun werk te kunnen blijven doen. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van zorgverzekeraar IZZ naar zorggebruik door medewerkers in de sector. Maar liefst 31,8% van de zorgmedewerkers kreeg in 2016 fysiotherapie. Dat is meer dan de 26% van de rest van werkend Nederland. Ook hebben zorgmedewerkers in 2016 meer psychische zorg gebruikt: 5,5% tegen 5,0% in 2015. Het onderzoek stelt dat in organisaties met een hoog zorggebruik veel verloop is van medewerkers.

Wat doet CNV Zorg & Welzijn aan werkdruk? 

Het zijn de gevolgen van een te hoge werkdruk in de sector, aldus CNV Zorg & Welzijn. De bond wijt het toenemende zorggebruik aan de huidige emotionele en fysieke zwaarte van het zorgberoep. Met de arbeidsmarktagenda pleit CNV voor meer medewerkers in niveau 2 en 3. Er worden afspraken gemaakt met werkgevers om werkdruk en administratieve lasten naar beneden te krijgen. Zo zijn onlangs afspraken gemaakt rond werkdruk in de cao’s VVT, GGZ en jeugdzorg.