19 maart 2018

Start cao-onderhandeling ambulancezorg

ambulancesectorOp 20 maart begint het overleg aan de onderhandelingstafel om aanpassingen voor de cao ambulancezorg te realiseren. Het is de intentie van CNV Zorg & Welzijn, en de andere cao-partijen, om half april tot een resultaat rond te hebben. We zetten daarbij in op onder meer een structurele loonsverhoging en toetreding tot het salarisgebouw ziekenhuizen.

Naar aanleiding van reacties van de leden en na beraad binnen de sectorgroep ambulancezorg CNV Zorg & Welzijn vinden wij dat er structurele oplossingen moeten komen vanwege de problemen om personeel voor de sector te werven en te behouden. CNV Zorg & Welzijn wil meer collega’s, diensten en ambulances ter vermindering van werkdruk. Evenals een structurele loonsverhoging en een beter perspectief voor iedereen die in de sector ambulancezorg werkt of instroomt.

Arbeidsvoorwaarden

Vanwege de grote tekorten aan verpleegkundigen in de gehele sector acute zorg is extra aandacht nodig in de arbeidsvoorwaarden van ambulanceverpleegkundigen. CNV Zorg & Welzijn zet daarom in op minimaal een volledige reparatie van het inkomen van ambulanceverpleegkundigen voor 2018 en 2019 ten opzichte van gespecialiseerd (IC en SEH) verpleegkundigen in de ziekenhuizen.

Alle werknemers ambulancezorg

Vanwege de solidariteitsgedachte in de sector ambulancezorg willen wij deze cao (tot 31 december 2018) én de structurele loonsverhoging behalve voor de verpleegkundigen óók van toepassing verklaren voor eenieder werkzaam in de sector ambulancezorg (in de rijdende en niet rijdende diensten) voor de resterende looptijd.

Salarisgebouw ziekenhuizen

Het is onze inzet om na 2018 voor iedereen het salarisgebouw cao Ziekenhuizen (functiegroepen en periodieken) te gaan volgen. Dit betekent concreet dat per 1 januari 2019 voor ambulanceverpleegkundigen FWG 55 en voor de ambulancechauffeurs FWG 45 van toepassing wordt verklaard. Dit geeft voor iedereen die werkt of instroomt in de sector ambulancezorg meer perspectief. Na 1 januari 2019 worden dan ook de structurele salarisverhogingen en incidentele uitkeringen uit de cao Ziekenhuizen gevolgd.

Borging bestaande afspraken

Omdat de toekomstige ordening van de ambulancezorg nog niet duidelijk is, willen wij dat de omschreven werkgelegenheid in geval van fusie, reorganisatie of overname gegarandeerd blijft en dat bestaande overgangsregelingen en FLO- aanspraken geborgd blijven.

Op nader te bepalen onderdelen volgen we de cao ziekenhuizen. In bijvoorbeeld het nader vormgeven van een generatiebeleid zien wij hier een kans. Vanwege de mate van overwerk in de sector willen wij geen Jaar Uren Systematiek. Betreffende het overwerk willen wij tevens het uitgangspunt dat iedereen (fulltimer of parttimer) gelijk wordt beloond.