12 april 2018

Voortgang onderhandelingen nieuwe cao KraamZorg

Foto: Antoinette Borchert

Op 10 april zijn de onderhandelingen over de tweede cao Kraamzorg gestart. Aan dit overleg zijn drie technische overleggen voorafgegaan, waarin procesafspraken zijn gemaakt en enkele onderwerpen uit de cao breder zijn besproken. Denk dan aan wachtdienst, reiskosten, roostersystematiek en duurzame inzetbaarheid, maar ook naleving cao en loonsverhoging!

Bo Geboortezorg vertegenwoordigt 125 kraamzorgorganisaties. Deze cao heeft betrekking op ruim 9.000 werknemers werkzaam in de kraamzorgsector. Overleg over de cao wordt gevoerd met de vakorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU’91. Bij het overleg is altijd een kaderlid van de sector KraamZorg van CNV Zorg & Welzijn aanwezig.

Inzet onderhandelingen

In het Sociaal Overleg Kraamzorg (SOK) hebben de afgelopen tijd voorbereidingen voor de onderhandelingen plaatsgevonden. Vanzelfsprekend zijn de onderhandelingen door alle partijen ook in eigen kring voorbereid, zoals CNV dat heeft gedaan met de klankbordgroep KraamZorg en leden in het algemeen binnen deze sector.

Tijdens de eerste onderhandelingsronde, waar werkgevers bij aanwezig waren, hebben partijen hun inzetbrieven aan elkaar toegelicht. Afgesproken is dat in de komende bijeenkomsten inhoudelijk concrete punten worden behandeld.

Eerlijke vergoeding

CNV Zorg & Welzijn is blij met de start van het overleg om tot de nieuwe cao te komen. Maar vooral blij dat er nu concrete afspraken zijn gemaakt en het nu echt gaat beginnen.

Alle bij de cao betrokken partijen hebben de intentie om via een constructief proces spoedig tot een onderhandelingsresultaat te komen. CNV Zorg & Welzijn wil, zoals jullie weten, een leesbare cao, met goede arbeidsvoorwaarden en een eerlijke vergoeding voor het goede werk wat jullie doen. Tevens moeten er afspraken komen dat de cao ook nageleefd wordt!

Zodra daarover nieuws te melden is, kom ik vanzelfsprekend bij je terug.

Karin Kasper
Bestuurder CNV Zorg & Welzijn