21 juni 2017

3,65 procent salaris erbij voor welzijnswerkers in nieuwe cao

3,65 procent salaris erbij, een generatiepact en maatregelen tegen de werkdruk. Dat zijn de voornaamste punten uit het onderhandelaarsakkoord voor de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening, afgesproken tussen CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland.

De cao kent een looptijd van 27 maanden, met terugwerkende kracht vanaf 1 april.
Structureel komt er 1,65 procent salaris bij met ingang van volgende maand, 2 procent in juli 2018 en een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris in januari 2019. Verder krijgen de werknemers hun opleidingskosten vergoed.

Generatiepact

Omdat het sociaal werk verhoudingsgewijs meer oudere werknemers telt zijn er ook afspraken gemaakt over een generatiepact. Terwijl ouderen met behoud van inkomen en pensioenopbouw rustiger aan mogen doen, kunnen straks meer jongeren aan de slag.

Vermindering werkdruk

Vermindering van werkdruk moet worden bereikt door voortaan arbeids- en rusttijden te regelen op basis van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, in plaats van de cao. Daarbij wordt ook de werkdruk geïnventariseerd. Als blijkt dat er een probleem is, moet de werkgever met OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging) een plan van aanpak maken over hoe de werkdruk aangepakt kan worden.