18 september 2019

7,85 Procent structureel meer loon en 4,25 procent eenmalig erbij in cao Gehandicaptenzorg

In het afgelopen nacht afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is een loonsverhoging opgenomen over de gehele looptijd van 7,85 procent structureel en 4,25 procent eenmalig.

Afgesproken is een looptijd van 30 maanden, tot 1 oktober 2021, met een loonsverhoging van 3,4 procent per I juni 2020 en een loonsverhoging van 3,15 procent per 1 juni 2021. Daarnaast is er drie maal een eenmalige uitkering: 1,25 procent op 1 december 2019, 1,5 procent op 1 december 2020 en 1,5 procent op 1 september 2021. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 1,28 procent naar een volledige 13e maand. De leerlingensalarissen worden gedurende de looptijd van de cao verhoogd met 6 procent. De stagevergoeding wordt verhoogd tot €400,-.

Gezonde roosters

Verder zijn er onder andere afspraken gemaakt over de bevordering en gelijke beloning van mensen met participatiebanen. Ook is er overeenstemming bereikt over duurzame inzetbaarheid, werkdruk en gezonde roosters, scholing en over vergroting van contracten. Afspraken ook over de uitwerking van het pensioenakkoord gedurende de looptijd van deze cao en over (de bevordering van- en het toezicht op) naleving van de cao.