24 mei 2018

9 op de 10 medewerkers in de gehandicaptenzorg heeft last van agressie

UTRECHT – Medewerkers in de gehandicaptensector hebben nog steeds buitensporig veel te maken met agressie en geweld op de werkvloer. 70 procent van de medewerkers  heeft last van fysieke agressie door cliënten zoals slaan, bijten, schoppen en knijpen en 80 procent met verbale agressie als schelden en dreigen. 1 op de 4 medewerkers heeft last van agressie door familie of bekenden van cliënten. Dat blijkt uit een onderzoek van CNV Zorg & Welzijn. 

Als belangrijkste oorzaken worden genoemd te weinig collega’s, krappe bezetting en te veel tijdelijke flexkrachten. Slechts 7 procent van de medewerkers in de gehandicaptenzorg heeft nooit met een vorm van agressie te maken gehad. Meer dan de helft van de respondenten ziet het aantal agressie-incidenten toenemen. Een derde van alle medewerkers hoort na een melding niets meer van hun leidinggevenden en ruim 60 procent vindt dat zelfsturende teams zelf invloed moeten hebben op maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Schokkend resultaat

“Dat is een schokkend resultaat. Als vakbond begrijpen we dat agressie in deze sector voorkomt, maar wij weigeren om agressie als een normaal verschijnsel te accepteren,” zegt CNV-voorzitter Zorg & Welzijn Anneke Westerlaken. “Als eerste pleiten we  voor meer gekwalificeerd personeel en stabiliteit in de teams. Om de veiligheid te verbeteren moet het personeel meer invloed en zeggenschap op de werkvloer krijgen. En wij willen gehandicaptenorganisaties aanspreken op naleving en uitvoering van gemaakte (cao) afspraken over veilige zorg. ”Medewerkers ervaren vooral steun van collega’s en in mindere mate van leidinggevenden. Minder administratie, meer loon, meer collega’s en meer vaste krachten maken de gehandicaptenzorg aantrekkelijker.”

Meldingen

Het CNV-onderzoek is gehouden naar aanleiding van meldingen van medewerkers uit de gehandicaptensector. Om de omvang van het probleem goed in kaart te brengen is besloten een eigen onderzoek uit te voeren. De respons was bijzonder hoog, 20 procent van de respondenten reageerden. Hieruit blijkt des te meer dat het onderwerp agressie leeft onder de medewerkers. Programma’s als ‘Veilige Zorg’ en “De Veilig plus Aanpak’ proberen het onderwerk bespreekbaar te maken, maar uit de enquête blijkt dat dit onvoldoende land op de werkvloer.

Plan

CNV Zorg & Welzijn heeft een brief aan de leden van de Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd om aandacht te vragen voor de resultaten van het onderzoek en de oplossingen die de leden aandragen.  Donderdag 24 mei as. is er een Algemeen Overleg Gehandicaptenbeleid van deze Commissie.

De minister wil in juni een plan voor de gehandicaptenzorg lanceren. CNV Zorg & Welzijn vraagt om het onderwerp agressie in het plan mee te nemen en medewerkers zelf een stem te geven in het bedenken en uitvoeren van de plannen.

 

Hier vindt u de uitkomsten van het onderzoek.

Hier de brief die CNV Zorg & Welzijn heeft verstuurd naar de leden van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid,  Welzijn en Sport.