18 november 2020

Aanpassing salarissen ID-banen en garantiebanen per 1 januari

De salarissen van ID- en garantiebanen in de cao Sociaal Werk worden per 1 januari 2021 aangepast aan de stijging van het minimumloon, die steeds per 1 januari en 1 juli wordt aangepast. In de tabel zijn de periodieken aan deze stijging aangepast. Lees meer.