22 oktober 2018

Actie CNV Zorg & Welzijn betere cao jeugdzorg

CNV Zorg & Welzijn heeft op maandag 3 september actie gevoerd voor een betere jeugdzorg. Heel veel werkenden in Jeugdzorg hebben toen een email aan minister De Jonge gezonden. Lees hier zijn reactie. 

Ludiek werkt!
Onze actie heeft naast de inhoudelijke boodschap vooral een ludiek karakter gehad. En het heeft gewerkt!!! Op 27 november aanstaande gaan we met de minister in gesprek, samen met een aantal leden van CNV Zorg & Welzijn die zich hiervoor hebben aangemeld.

Geef ons jouw input
Minister De Jonge heeft veel in gang gezet, maar de werkvloer JIJ DUS merkt er nog veel te weinig van. Dit terwijl de nood nu hoog is. Dat de minister veel in gang heeft gezet, heeft hij willen laten zien in zijn reactie.
Leden melden ons dat zij er in de praktijk nog steeds weinig van merken. Dit laten we op 27 november dan ook aan de minister laten weten. Jouw input helpt daarbij! Vertel me waar volgens jou nog altijd de knelpunten zitten. Of waar jij mogelijkheden of oplossingen ziet.

Kamermotie tucht-klachtrecht
De Tweede Kamer heeft de signalen rondom het aantal tucht- en klachtrechtprocedures opgepakt. Dit mede doordat leden met de heer Peters hebben gesproken op 21 juni 2018. De Tweede Kamer heeft op 21 juni 2018 een motie aangenomen (motie van Tielen en Peters), waarin geconstateerd wordt dat jij in diverse klachtprocedures terecht kunt komen. In de motie is de regering verzocht om te onderzoeken hoe de verschillende procedures met betrekking tot klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar gevoegd en gestroomlijnd kunnen worden om jou zo veel mogelijk te ontlasten. CNV Zorg & Welzijn zal dit onderwerp blijven volgen.