24 april 2019

Actieplan Jeugdzorg

Meteen bij begin van de onderhandelingen over een nieuwe cao Jeugdzorg, bleek dat er geen geld is voor het maken van goede afspraken in jouw cao. Vakbonden (FNV en CNV) en werkgevers vinden dit onacceptabel. Al lange tijd gaat het op onderdelen niet goed in de jeugdzorg. Er is een hoge werkdruk, enorme administratiedruk en grote tekorten. Het hoge verzuim en het hoge verloop zorgt voor een extra toename in werkdruk.

In een cao maken vakbonden en werkgevers afspraken over verantwoord werken en passende beloning. Als dit spaak loopt, is dat een extra bedreiging voor de jeugdzorg.

Actieplan

Deze situatie schreeuwt om een oplossing. De afgelopen weken hebben FNV, CNV en werkgevers hard gewerkt aan een gezamenlijk actieplan. Met dit actieplan gaan we er alles aan doen om te komen tot een onderhandeling.

Organisatiebezoeken

Tussen 18 april en 10 mei bezoeken de vakbonden zoveel mogelijk organisaties. Zij presenteren dan het gezamenlijk actieplan aan jou. We willen van jou weten wat je van het actieplan vindt en of je meedoet. Het is belangrijk dat je bij deze bijeenkomsten aanwezig bent. Zo ben en blijf je goed op de hoogte. Het actieplan vraagt daarnaast ook inzet van ons allemaal. Ook daarom is het belangrijk dat je bij de bijeenkomsten aanwezig bent. Zonder jou is er immers geen actie. En zonder actie weten we zeker dat de situatie niet verbetert.

Mocht het zo zijn we niet bij jouw organisatie komen, maar wel bij een collega-organisatie in jouw buurt, dan ben je van harte welkom bij die organisatie. Vakbonden en JZ Nederland hebben afgesproken dat iedere werknemer in staat wordt gesteld naar deze bijeenkomsten te komen, mits de minimaal noodzakelijke zorg gegarandeerd is. Als er afgestemd moet worden wie kan gaan, dan hebben leden van FNV en CNV voorrang.

Hier zie je waar en wanneer de bijeenkomsten zijn

De data, tijden en locaties van de organisatiebezoeken vind je in deze link: https://drive.google.com/open?id=1E6391pGvXaVWRwCv2pyFp1xRdFihnfRl&usp=sharing

Deze link wordt aangepast al naar gelang er meerdere bezoeken worden gepland. Hou deze link dus in de gaten!

Kom naar de bijeenkomsten en neem je collega mee!

Neem naar de bijeenkomsten je telefoon/tablet/ laptop mee. Het plan is dat we ter plekke onze eisen mailen aan de politiek!