21 februari 2018

Acties rond werkdrukverlaging Jeugdzorg op stapel

CNV Zorg & Welzijn heeft 1,5 jaar geleden een project opgezet om de werkdruk in de jeugdzorg structureel te verlagen; ‘KwaliTIJD voor het kind’. Met dit project zijn we inmiddels flink op dreef. Zo staan er een aantal ludieke politieke acties gepland, waaronder een online petitie rond de gemeenteraadsverkiezingen.

We hebben ons inmiddels, samen met de werkgevers, gemeld bij minister De Jonge en de commissie jeugd van de Tweede Kamer met onze gezamenlijke eisen: faire tarieven, een einde aan de onzinnige aanbestedingen, bewerkstelligen van langjarige contracten tussen organisaties en gemeenten én een forse administratieve lastenverlichting.
Daarnaast gaan we al geruime tijd op bezoek bij organisaties in het land, waarbij we met werknemers aan de slag gaan om zelf grenzen te stellen en te handhaven op de werkvloer.

Geplande acties

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, hebben we met werkgevers ook een aantal activiteiten richting de gemeentepolitiek op poten gezet, die moeten leiden tot vermindering van werkdruk. De eerste actie is een online petitie, gericht aan alle nieuwe raadsleden, met al onze aandachtspunten. Deze petitie gaat op 18 maart 00.00 online.

Online petitie en handtekeningenactie

De tweede actie vindt plaats op 22 maart, de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. We feliciteren dan alle nieuwe raadsleden met een kaartje, waar de petitie is bijgevoegd- voorzien van zoveel mogelijk handtekeningen. Ook rond pasen zullen we diverse ludieke acties uitvoeren.

Facebookpagina

Wil je meer weten over het project KwaliTIJD en ons steunen met alle acties? Meld je dan aan voor de facebookgroep via: https://facebook.com/groups/KwaliTIJDvoorhetkind/. We kunnen dit alleen samen met iedereen die in de jeugdzorg werkt!