14 december 2019

Actievoeren loont: minimaal 8% loonsverhoging voor ziekenhuismedewerkers

Staking  20 november voor de Jaarbeurs in Utrecht. Foto: Sijmen Hendriks

Na maandenlang actievoeren, meerdere ‘estafettestakingen’ en de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit, zijn door CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NU ’91 en FBZ met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) afspraken gemaakt over een nieuwe cao Ziekenhuizen. CNV-onderhandelaar Joost Veldt: ‘Het was een moeizaam proces , maar goed voor de sector dat er nu een cao ligt.’ 

In het onderhandelaarsakkoord zijn er onder andere afspraken gemaakt over structurele en incidentele loonsverhogingen, rusttijden, toeslagen wanneer je last-minute moet werken en afspraken over eerder stoppen met werken. De looptijd van de cao bedraagt 27 maanden; met terugwerkende kracht van 1 april 2019 tot 1 juli 2021. Volgens de bonden is er sprake van een ‘evenwichtig akkoord met enerzijds structurele loonsverhogingen, maar ook goede resultaten over toeslagen en werk-privébalans’. Joost Veldt, bestuurder CNV Zorg & Welzijn en cao-onderhandelaar: ‘Ik vind het positief dat we naast een goede loonstijging ook afspraken hebben kunnen maken over het tegengaan van werkdruk.’

Leden laatste woord

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. De cao ziekenhuizen verliep op 31 maart 2019. Sinds begin van deze zomer zijn er acties en zondagsdiensten – de ‘stakingsvariant in de ziekenhuizen’ – in de Nederlandse ziekenhuizen, met als hoogtepunt de eerste landelijke ziekenhuisstaking op 20 november. Hier legden ca 150.000 op 119 locaties 24 uur lang niet-spoedeisende werkzaamheden neer.

Uiteraard hebben de leden het laatste woord. Zij kunnen binnenkort stemmen op het eindresultaat. Het ziekenhuispersoneel dat maandenlang actie heeft gevoerd voor deze cao, moet zich hierin kunnen vinden voordat door de bonden hun handtekeningen onder het zwaar bevochten akkoord worden gezet.

Hogere onregelmatigheidstoeslag

Er is een structurele loonsverhoging van 8%, oplopend tot 10,5%. In het akkoord zijn twee structurele loonsverhogingen afgesproken van totaal 8%; 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Medewerkers die onregelmatig werken, circa de helft van de ziekenhuismedewerkers, ontvangen straks ook een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT). In de nieuwe cao wordt deze berekend over een andere, hogere salarisschaal (IP 28) wat uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van zo’n 2,5%. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van €1.200,- (naar rato dienstverband) over 2019.

Stagiairs erop vooruit

Om de instroom van nieuwe ziekenhuismedewerkers te bevorderen worden de leerlingsalarissen verhoogd met 10%. Ook de stagiairs gaan er in loon op vooruit. Hun stagevergoeding gaat met € 65 omhoog naar €400,- per maand. In de nieuwe cao krijgen nu ook coassistenten een stagevergoeding en reiskostenvergoeding.

Verslechteringen van tafel

Vakbonden hebben in het principeakkoord de door de NVZ voorgestelde verslechteringen van tafel gekregen. Daardoor zullen medewerkers die op 1 december 2019 aanvullend zijn verzekerd bij IZZ, nog steeds de werkgeversbijdrage aan de ziekenkostenverzekering ontvangen – tot €334,- netto per jaar. Ook zullen de ziekenhuiswerkgevers bij ziekte het loon blijven aanvullen tot 100% in plaats van de eerder voorgestelde 90%.

Werk-privébalans

Vakbonden en medewerkers vonden de hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht te kort. Medewerkers moesten in principe binnen 6 uur na het eindigen van zo’n dienst weer aan het werk. Onder de druk van acties is dit naar 8 uur uitgebreid. Ook wordt de regeling verbeterd als medewerkers worden opgeroepen om extra te werken. In de huidige cao hebben medewerkers alleen recht op een toeslag als de dienst binnen 24 uur na aanvraag is, dit wordt nu 72 uur. Hiermee willen de vakbonden een halt roepen aan de doorgeslagen beschikbaarheid van medewerkers, zonder dat hier een reële compensatie tegenover staat.

Scholing

Veel scholing voor ziekenhuismedewerkers gebeurt tegenwoordig vaak via e-learning. Volgens de nieuwe afspraken kunnen medewerkers dit voortaan tijdens werktijd doen in plaats van in de eigen, vrije tijd.

Veel gestelde vragen