1 augustus 2016

Akkoord bereikt voor Laurens

Het is een onrustige tijd bij Laurens. De organisatie lijdt voor het tweede jaar achtereen een fors verlies en vanuit de Raad van Bestuur is een crisisaanpak bekendgemaakt. Daarbij kwam de Inspectie begin vorige maand met een zwarte lijst van verpleeghuizen, waarop ook Laurens staat, en sinds vorige week is bekend dat in de top verschillende directieleden de organisatie verlaten. CNV Zorg & Welzijn volgt de ontwikkelingen bij Laurens van dichtbij via vakbondsconsulenten en vertegenwoordiging in de Ondernemingsraad, maar ook door een nieuw sociaal plan af te spreken.

Akkoord bereikt

CNV-bestuurder Joost Veldt: “De reorganisaties zijn nog niet voorbij. De verliezen van afgelopen jaren maken nieuwe ingrepen noodzakelijk. Hierover hebben CNV en andere vakbonden samen met de Ondernemingsraad gesproken met de directie van Laurens. We hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de komende periode. Dat was niet eenvoudig, want met name over de mobiliteitsperiode hebben we veel discussie gehad. Dit is de periode waarin je dienstverband doorloopt en je op zoek gaat naar ander werk. Belangrijk dus voor degenen voor wie de reorganisaties gevolgen gaan hebben. Uiteindelijk is de werkgever akkoord gegaan met onze eis van 2 maanden preboventallig en 6 maanden boventallig. Dat is te prijzen, want de werkgever laat hiermee zien dat hij het van belang vindt dat er een sociaal plan ligt met de vakbonden en met draagvlak bij de Ondernemingsraad.” Op dit moment wordt nog gewerkt aan de laatste teksten van het nieuwe sociaal plan. Zodra dit klaar is krijgen leden een nieuwsbrief waarin ze worden opgeroepen om mee te bepalen of CNV dit sociaal plan ondertekent.

Achterhaalde lijst

Over de lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is Veldt duidelijk: “Het is goed dat de IGZ controleert of zorginstellingen voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden, maar het publiceren van een (achterhaalde) lijst met slechte verpleeghuizen helpt niet om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het is alleen maar negatief voor de werknemers die daar hun uiterste best doen om de kwaliteit op het juiste niveau te brengen en te houden.” Betekent dit dat er bij Laurens niets aan de hand is? “Nee, we weten dat op verschillende plekken de kwaliteit van zorg onder druk staat, met name door de reorganisaties en het tekort aan personeel. Wij willen dat als CNV ook blijven volgen. Daarom hebben we een aantal bijeenkomsten gepland om met personeel van Laurens van gedachten te wisselen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: de kwaliteit van zorg, roosters, reorganisaties en sociaal plan, vragen over de cao, etc.

Wil jij bij een van deze bijeenkomsten zijn? Mail dan naar zorgwelzijn@cnv.nl en ontvang meer informatie.